Users who own this game also own:

BlitzStrasse
BlitzStrasse
Gakkyu Ou Yamazaki
Gakkyu Ou Yamazaki
Zoids: Teikoku vs Kyouwakoku - Mecha Seita no Idenshi
Zoids: Teikoku vs Kyouwakoku - Mecha Seita no Idenshi
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Takken Shiken
Chou-Saisoku! Zokusha King BU
Chou-Saisoku! Zokusha King BU