Users who own this game also own:

Tenchu: Wrath of Heaven
Tenchu: Wrath of Heaven
Jade Cocoon 2
Jade Cocoon 2
Homeworld 2
Homeworld 2
Mortal Kombat: Deadly Alliance
Mortal Kombat: Deadly Alliance
Dark Cloud 2
Dark Cloud 2

Users who love this game also love:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Langrisser Tribute
Langrisser Tribute
Phantom Brave
Phantom Brave
Harukaze Sentai V-Force
Harukaze Sentai V-Force
Christmas NiGHTS into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...