Users who love this game also love:

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Castlevania: Lament of Innocence
Castlevania: Lament of Innocence
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Ultimate Marvel vs. Capcom 3