Users who own this game also own:

Shades
Shades
Sherlock Holmes: Loretta no Shouzou
Sherlock Holmes: Loretta no Shouzou
Shard of Inovar
Shard of Inovar
Secret Mission
Secret Mission
Sukeban Deka II: Shoujo Tekkamen Densetsu
Sukeban Deka II: Shoujo Tekkamen Densetsu