Users who own this game also own:

GATO
GATO
International Karate
International Karate
Kickback
Kickback
Montezuma's Revenge
Montezuma's Revenge
Phantasie II
Phantasie II