Users who own this game also own:

Rocket Ranger
Rocket Ranger
Barbie and the Magic of Pegasus
Barbie and the Magic of Pegasus
Real Pro Yakyuu!: Pacific League Version
Real Pro Yakyuu!: Pacific League Version
Shooting Range
Shooting Range
Sakura Taisen GB2
Sakura Taisen GB2