Users who own this game also own:

Spherical
Spherical
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Firezone
Firezone
Exolon
Exolon
Turbo Esprit
Turbo Esprit