Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1995
3DO Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito 06/16/95 Japan
3DO Hello Kitty Asobi no Mochabako 06/16/95 Japan
FM Towns Kero Kero Keroppi to Origami no Tabibito July 1995 Japan
3DO Aqua World: Umibi Monogatari 10/13/95 Japan
1996
Saturn Isto e Zico: Jiko no Kangaeru Soccer 03/22/96 Japan
Saturn Lupin the 3rd: The Master File 03/29/96 Japan
Saturn Aqua World: Umibi Monogatari 07/12/96 Japan