Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1997
PC Sonemi (Limited Edition) 12/05/97 Japan
1999
PC Hakoirimusume 02/05/99 Japan
PC Yuuhei 09/24/99 Japan
2000
PC Paradox: Hakai no Rasen 05/19/00 Japan
PC Tsurushi 07/21/00 Japan
2001
PC The 4P 06/08/01 Japan
PC Gyakuzu 09/07/01 Japan
PC Namamusu 12/07/01 Japan
2002
PC Nankin (First Print Limited Edition) 05/24/02 Japan
2004
PC Technic 05/14/04 Japan
2005
PC Netami 11/18/05 Japan