Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2001
PC Ukikatari 11/16/01 Japan
2002
PC Yuki Gatari (DVD) 06/28/02 Japan
PC Sweet Season 11/29/02 Japan
Dreamcast Yuki Gatari 12/26/02 Japan
2003
PC Negai no Mahou 07/25/03 Japan
2004
PC Hinata Bokko 07/23/04 North America
PC Hinata Bokko 07/23/04 Japan
PC Koijibashi 08/13/04 Japan
2005
PC Hinataruto: Hinata Bokko Fan Disc 03/25/05 Japan
2006
PC School Panic! 01/27/06 Japan
PC Moe Mama! 04/28/06 Japan
2007
PC Katahane 01/26/07 Japan