Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1983
Commodore 64 Neptune's Daughters 1983 Europe
Commodore 64 Jet-Boot Jack 1983 North America
Atari 8-bit Krazy Kopter 1983 Europe
Atari 8-bit Diamonds 1983 Europe
1984
Commodore 64 Stranded 1984 North America
Commodore 64 The Legend of the Knucker-Hole 1984 North America
Commodore 64 Witch Switch 1984 North America
Commodore 64 Henry's House 1984 North America
Amstrad CPC Jet-Boot Jack 1984 Europe
1985
Atari 8-bit Elektra Glide 1985 Europe
Commodore 64 Maths Marathon 1985 North America
Atari 8-bit Elektra Glide 1985 North America
Commodore 64 Topper the Copper 1985 North America
1986
Commodore 64 Elektra Glide 1986 Europe
Amstrad CPC Knight Games 1986 Europe
Atari 8-bit Gun Law 1986 Europe
Commodore 64 Foto Fitter 1986 North America
Commodore 64 Mediator 1986 North America
Commodore 64 Knight Games 1986 North America
1987
Commodore 64 Leviathan 1987 Europe
Amstrad CPC Elektra Glide 1987 Europe
Commodore 64 Knight Games 2: Space Trilogy 1987 North America
Commodore 64 Octapolis 1987 North America