Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1994
3DO Kyuusei Senjutsu Niyoru Heisei Kaiun Koyomi 12/09/94 Japan
1995
3DO Tarot Uranai 01/13/95 Japan
3DO Seimei Handan 02/17/95 Japan
3DO Chizu Monogatari: Sono 1 10/27/95 Japan