Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1995
3DO Naoko to Hide Bou: Sansuu no Tensai 2 03/10/95 Japan
3DO Naoko to Hide Bou: Sansuu no Tensai 1 03/10/95 Japan
3DO Naoko to Hide Bou: Kanji no Tensai 1 03/10/95 Japan