Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2000
PC Yumeutsutsu no Kyoukai: Kiseki no Umi 10/13/00 Japan
2001
PC Jinshin Yuugi: Moteasobareru Kokoro to Karada 05/18/01 Japan
2002
PC Shizuka Tsuki: Secret Moon 12/06/02 Japan
2003
PC Asylum 09/12/03 Japan