Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2001
Game Boy Color Kotobattle: Tengai no Moribito 03/09/01 Japan
2003
Game Boy Advance Mario & Luigi: Superstar Saga 11/17/03 North America
2004
Game Boy Advance Hamtaro: Ham-Ham Games 07/15/04 North America
2005
DS Mario & Luigi: Partners in Time 11/28/05 North America
DS Tottoko Hamtaro Nazo Nazo Q Kumonoue no ? Jou 12/01/05 Japan
2007
DS Tottoko Hamutaro Haai! Hamu-Chans no Hamu Hamu Challenge! Atsumare Haai! 03/15/07 North America
2009
DS Mario & Luigi RPG 3!!! 02/11/09 North America
DS Post Pet DS: Yumemiru Momo to Fushigi no Pen 12/24/09 Japan
2013
3DS Mario & Luigi: Dream Team 07/12/13 North America
2015
3DS Mario & Luigi: Paper Jam Bros. 12/03/15 North America
2017
3DS Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions 10/06/17 North America