Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1997
Saturn Bishoujo Hanafuda Kikou: Michinoku Hitou Koimonogatari Special 12/11/97 Japan
2002
Dreamcast Missing Parts: The Tantei Stories 01/17/02 Japan
Dreamcast Missing Parts 2: The Tantei Stories 10/24/02 Japan
2009
PSP Antiphona no Seikahime: Tenshi no Score Op.A 10/22/09 Japan