Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1995
Genesis Ya Se Chuan Shuo 1995 Asia
1996
Genesis Barver Battle Saga: Tai Kong Zhan Shi 1996 Asia
Genesis Fengshen Yingjie Chuan (Heroic Legends of Sealing Gods) 1996 Asia