Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1999
PC SATOMI: Yami no Kyouzou 02/19/99 Japan
PC Ichibatsu Hyakkai 05/28/99 Japan
PC Mugen Ichiya: Julia 12/17/99 Japan
2000
PC Memories: Natsuiro no Kioku 03/03/00 Japan