Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1990
PC Windows Omnibus 1990 Japan
1994
NEC PC98 Kremlin Twilight: Espionage Hen 06/03/94 Japan
NEC PC98 Kremlin Twilight: Gurechika Hen 08/05/94 Japan
NEC PC98 Kremlin Twilight: Diamond Hen 10/07/94 Japan
NEC PC98 Kremlin Twilight: Tasogare no Kremlin 12/09/94 Japan
1997
PC Saru Suberi 1997 Japan
PC PoiPon 1997 Japan