Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2010
PlayStation 3 Gekiatsu!! Pachi Game Tamashi: CR Evangelion - Hajimari no Fukuin 11/18/10 Japan
2011
PSP Gekiatsu!! Pachi Game Tamashi Vol. 1: CR Evangelion - Shinjitsu no Tsubasa 06/09/11 Japan
PlayStation 3 Gekiatsu!! Pachi Game Tamashi Vol. 2: CR Evangelion - Shinjitsu no Tsubasa 06/09/11 Japan
2012
PlayStation 3 Gekiatsu!! Pachi Game Damashi Max: Evangelion 7 x Seimei no Kodou 09/06/12 Japan