Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

2009
Wii Asoberu Ehon: Tobida Sugoroku 03/26/09 North America
2011
3DS Hirari: Sakura Samurai 11/16/11 North America
2012
Windows Mobile Crimson Dragon: Side Story 09/12/12 North America
2013
DS Nintendoji 04/03/13 Japan
Xbox One Crimson Dragon 11/22/13 North America
2014
3DS Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Chara to Nihon Zenkoku no Tabi 11/27/14 Japan
Wii U Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Chara to Nihon Zenkoku no Tabi 11/27/14 Japan
Canceled
Xbox 360 Crimson Dragon Canceled North America