Users who own this game also own:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Enduro Racer
Enduro Racer
Hang On
Hang On
Streets of Rage
Streets of Rage
Jurassic Park
Jurassic Park

Users who love this game also love:

Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Ayrton Senna's Super Monaco GP II
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mario Kart 8
Mario Kart 8
Blitzkrieg Anthology
Blitzkrieg Anthology
F-16 Combat Pilot
F-16 Combat Pilot