Users who own this game also own:

Phantasy Star Online
Phantasy Star Online
Bangai-O
Bangai-O
Elemental Gimmick Gear
Elemental Gimmick Gear
Trinity Universe
Trinity Universe
Skies of Arcadia
Skies of Arcadia

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Zero Escape: Virtue's Last Reward
Zero Escape: Virtue's Last Reward
Fire Emblem: Path of Radiance
Fire Emblem: Path of Radiance