Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version

Users who love this game also love:

Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon Black Version 2
Pokemon Black Version 2
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Tetris
Tetris