Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Art Style: PiCTOBiTS
Art Style: PiCTOBiTS
Hero Bank
Hero Bank

Users who love this game also love:

ICO
ICO
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Golden Sun
Golden Sun