Users who own this game also own:

Obunsha Deru-jun Chiri DS
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Turok: Dinosaur Hunter
Turok: Dinosaur Hunter
Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Art Style: BOXLIFE
Art Style: BOXLIFE

Users who love this game also love:

Kanji Sonomama DS Rakubiki Jiten
Kanji Sonomama DS Rakubiki Jiten
Joryuu Janshi ni Chousen GB
Joryuu Janshi ni Chousen GB
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Anonymous Notes: Chapter 3 - From the Abyss
Anonymous Notes: Chapter 3 - From the Abyss
Seipoi Densetsu
Seipoi Densetsu