Game Box Shots

Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Sharoushi Shiken - Goukaku Hoshou Han (JP)
JP 12/22/11
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Special Sharoushi Shiken - Goukaku Hoshou Han (Best Price!) (JP)
JP 03/27/14

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.