Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Game & Watch: Flagman
Game & Watch: Flagman
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Rhythm de Kitaeru: Atarashii Eigo Zuke - Native Kaiwahen
Rhythm de Kitaeru: Atarashii Eigo Zuke - Native Kaiwahen
Magical Whip: Wizards of Phantasmal Forest
Magical Whip: Wizards of Phantasmal Forest

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Wario Land 4
Wario Land 4
Tetris
Tetris
Gunman Clive
Gunman Clive
Boulder Dash-XL 3D
Boulder Dash-XL 3D