Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Dillon's Rolling Western
Dillon's Rolling Western
New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2
Animal Crossing: New Leaf
Animal Crossing: New Leaf

Users who love this game also love:

Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Picross e
Picross e
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Girls RPG: Cinderellife
Girls RPG: Cinderellife