hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by CWall

  Version: 1.0 | Updated: 12/14/09 | Search Guide | Bookmark Guide

  
  ==============================================================================
  
                NEW SUPER MARIO BROS.
                  FÖR NINTENDO DS
  
  ==============================================================================
  
                Guide av Christian Wall
                Version 1.0 (14/12 2009)
               cwall_85 (at) hotmail.com
              Copyright © 2009 Christian Wall
  
            Denna guide är dedicerad min son Theo.
             Om du inte hade kommit ut så tidigt 
            hade det nog aldrig blivit någon guide.
  
  ==============================================================================
  
                    Innehåll
  
  ==============================================================================
  
                  1. Introduktion
                  2. Speltips
                  3. Banorna
                  4. Hemligheter m.m.
                  5. Om dokumentet
  
  För att nå en bana i spelet fort, ska du ta fram sökfunktionen i det program
  du använder (CTRL F eller CTRL B). Sök sedan på banans namn: 2-4, 3-Spökhus,
  1-Fort, 5-Borg, osv. Du kan även söka på avdelningarnas namn.
  
  ==============================================================================
  
                  1. Introduktion
  
  ==============================================================================
  
  Välkommen till en svensk guide för New Super Mario Bros. till Nintendo DS.
  Precis lagom till New Super Mario Bros. Wii kommer hit har jag färdigställt
  en liten guide för det tre år gamla plattformsäventyret. Jag fick spelet för
  ett par år sedan egentligen, men det var först under min föräldraledighet som
  jag tog mig tid att spela igenom det ordentligt och skriva en guide för det.
  Först då upptäckte jag hur underhållande och genialt uppbyggt det är. Denna
  guide är inget märkvärdigt. Jag har medvetet försökt hålla mig så kortfattad
  som möjligt och inte ta med för mycket onödig information. Trevlig läsning!
  
  ==============================================================================
  
                   2. Speltips
  
  ==============================================================================
  
  Från början tänkte jag kalla den här sektionen för "Grunderna" och presentera
  det som en omskriven bruksanvisning, men vad är egentligen poängen med det?
  Istället presenterar jag bara några speltips, sådant som är värt att tänka på
  medan du spelar.
  
  Högre fart - högre hopp
   Detta känner du troligen redan till, men tänk på att du hoppar både längre,
   och framför allt högre, ju fortare du springer.
  
  Extra höjd i hoppen
   Genom att hoppa på fiender medan du håller hoppknappen intryckt kommer du
   mycket högre upp. Denna teknik är nödvändig för att få en del stjärnmynt.
  
  Bemästra hoppteknikerna
   Bemästra hoppteknikerna. Vägghoppet är nödvändigt för att få många stjärn-
   mynt. När du hoppar mot en vägg kommer du glida längst med den om du trycker
   dig mot den. I det läget trycker du på A-knappen. Lär dig detta! Tänk också
   på markdunsen. Du trycker nedåt på styrkorset när du är i luften. På så vis
   kan du krossa och aktivera tegelblock/?-block.
  
  Du behöver inte alltid vara liten för att komma emellan
   Det finns ibland väldigt låga passager som du måste igenom. Du måste inte 
   alltid vara liten för att komma igenom; ibland räcker det med att springa
   mot passagen och sedan trycka nedåt på styrkorset. Då glider du under.
   
  Röda ?-block och hamrande bröder
   På kartskärmen kan du se röda ?-block och ibland även Hammer Brothers. 
   Dessa ?-block dyker upp slumpmässigt på olika banor och innehåller något
   av följande: svamp, eldblomma, blått skal, minisvamp, megasvamp eller extra-
   liv. Utnyttja dessa väl. På vissa banor finns Hammer Brothers istället för
   ?-block. Besegrar du dessa får du något av ovanstående föremål. Ifall du
   inte har en eldblomma redan tycker jag att du ska hoppa över dem. De är 
   trots allt ganska farliga. Du får ofta det föremål som är lämpligast för
   banan i fråga.
  
  Vikten av Toad-hus
   Besök de olika Toad-husen så fort du kommer åt dem. Röda Toad-hus ger dig
   antingen en svamp, eldblomma, minisvamp eller blått skal; gröna hus ger dig
   en mängd extraliv; och orangea ger dig en megasvamp. Försök att lära dig 
   den rätta timingen för att ta rätt föremål i de röda Toad-husen.
  
  Ge det lite tid
   Första gången du befinner dig på en bana kan det vara värt att hoppa över
   de riktigt svåra stjärnmynten. Det blir mycket lättare att ta dem när du
   klarat spelet en gång.
  
  Alla problem har en lösning... 
   Om det är ett visst stjärnmynt du inte kommer åt, prova att ta med någon
   power-up nästa gång. Minisvampar, megasvampar och blå skal löser oftast 
   dina svårighter. Särskilt minisvampar gör att du hoppar väldigt mycket högre
   och längre.
  
  Viloläget är inte dumt
   Själv använder jag spelets viloläge friskt. Närsomhelst kan du slå ihop
   DSen. Maskinen drar nästan ingen ström och du behöver inte bry dig om att
   spara.
  
  Före mer info...
   Läs Hemlighetssektionen av denna guide för fler tips som dock är lite mer
   "spoiler-betonade".
  
  ==============================================================================
   
                   3. Banorna
  
  ==============================================================================
  
  Denna avdelningen är själva guiden eller "Walkthrough". Jag leder dig inte
  steg-för-steg igenom spelet utan berättar hur du får alla stjärnmynt, hittar
  alla alternativa utgångar och berättar även var du hittar en del bonusbanor.
  Denna guide leder dig till en hundraprocentig spelfil, men titta gärna i 
  Hemlighetssektionen längst ner i guiden för mer information om hur du exakt
  uppnår detta. Eftersom New Super Mario Bros. är ett väldigt linjärt spel har 
  jag försökt hålla mig så kortfattad som möjligt och bara ta upp sådant jag
  tror att ni som läsare behöver hjälp med. Hör gärna av dig om vad du tycker 
  om detta. 
  
  En sista notis är att jag medvetet använt svenska översättningar. Även om 
  spelet är på engelska är mängden text minimal. Föremål som svampar och eld-
  blommor samt banorna är gestaltade genom symboler och siffor, och i princip 
  aldrig genom text. Därför har jag tagit mig dessa friheter. Jag använder 
  terminologin Fort, Spökhus och Borg. "Fort" därför att det är mest likt 
  engelskans "Fort" eller "Fortress". "Torn" står det i bruksanvisningen, men 
  jag tycker att "Fort" fungerar bättre, särskilt för oss som vuxit upp med den 
  anglosaxiska spelterminologin. Spökhus som översättning för Ghost House säger 
  väl sig själv. "Castle" tycker kanske vän av ordning ska översättas till 
  "Slott", så står det även i bruksanvisningen. Där håller jag inte med ty det 
  finns ingen direkt översättning av "Borg" till engelska. Svenskans "Slott"
  tycker iallafall jag mest hänvisar till vackra byggnader omgärdade av träd-
  gårdar och dammar (typ Sofiero, Drottningholm), medan den typ av befästa
  "Castles" som finns i Mariovärlden snarare handlar om borgar, alltså stora
  befästa byggnade i sten. Byggnader av militärt syfte snarare en estetiskt.
  Engelskans Castle kan alltså både översättas till "Slott" och "Borg" på
  svenska, där det senare passar mycket bättre i det här fallet.
  
  ===
  1-1
  ===
  
  Föremål: Megasvamp
  Det finns inte mycket att säga om den första banan. En parentes är att precis 
  innan röret som leder till andra stjärnmyntet finns några tegelblock. Hoppa 
  upp i det översta mittenblocket och en vinranka leder dig till en röd ring och 
  åtta röda mynt.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
   
  Stjärnmynt 2
   Strax efter första stjärnmyntet finner du ett rör. Gå ned här och du finner 
   andra myntet i kloakerna.
  
  Stjärnmynt 3
   Det sista finner du fullt synligt under några tegelblock. Markdunsa dessa 
   när du är stor (tryck ned när du hoppar) och du får myntet.
   
  ===
  1-2
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
   
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt omgivet av block. Använd markdunsen eller hoppa på en Koopas 
   skal i närheten för att spränga bort blocken.
  
  Stjärnmynt 3 och alternativ utgång
   Det tredje stjärnmyntet och den alternativa utgången hör ihop. Precis i 
   slutet av banan finner du en gungbräda. Tynger du ner den vänstra delen 
   rejält kan du snabbt springa till högra delen och hoppa upp "ovanför 
   skärmen". Spring till höger ovanför skärmen och du finner det tredje myntet
   och ett rör som leder dig till den alternativa utgången. Utgången är en 
   genväg till fortet via ett rött Toad-hus.
  
  ===
  1-3
  ===
  
  Innan du väljer den här banan kan du se en väg upp till ett grönt Toad-hus. 
  Om du vill kan du betala fem stjärnmynt för att ta del av det som finns i 
  Toad-huset. Spara de röda husen tills du verkligen behöver dem. De ger dig 
  viktiga föremål som du har användning av senare. Inget krav, men ett tips.
  
  Stjärnmynt 1
   Nära startpunkten finner du en trampolin. Hoppa upp på denna och du flyger 
   till en annan trampolin. Denna leder dig i sin tur till det första 
   stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Följ myntspåret från det första stjärnmyntet om du vill.
   
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  1-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Halvvägs in på banan finner du ett rör som skjuter dig rakt upp i luften. 
   Röret leder dig till en dörr som du ska igenom. I följande rum finner du 
   myntet bland en massa rörliga cementblock.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt, men det är lätt att missa. Strax till höger om nyss nämnda 
   rör kan du ta en annan väg upp. Följ den högra vägen och du finner myntet.
   
  Alternativ utgång
   Tog mig ett tag att komma på. Först och främst måste du ha ett blått skal. 
   Det är svårt om du är i början av spelet. Tar du den alternativa vägen från
   1-2 kommer du till ett rött Toad-hus och där kan du få ett blått skal, 
   annars kan du hoppas att det finns ett rött ?-block i närheten. Du finner 
   vägen till den alternativa utgången i samma rum som du finner det andra 
   stjärnmyntet, alltså i rummet med alla rörliga cementblock. Längst upp till 
   höger i rummet kan du se ett block du kan stå på. Fortsätt höger ut ur 
   skärmen och du kommer till nästa rum. Här ska du aktivera ditt blåa skal 
   och sedan spränga bort tegelblocken genom att komma upp i lite fart. Du 
   kommer då strax till utgången som leder till en kanon.
  
  Boss
   Bowser Jr. är inte så farlig denna gång. Hoppa på honom, men undvik att göra 
   det när han kryper in i sitt skal.
   
  =======
  1-Kanon
  =======
  
  Denna kanon når du från den alternativa utgången från 1-Fort. Se ovan. Kanonen 
  leder dig till värld fem.
  
  ===
  1-4
  ===
  
  Föremål: Minisvamp
  Stjärnmynt 1
   Inte särskilt långt från startpunkten finner du två rör, ett vanligt och ett
   mycket smalt. I ett av ?-blocken i närheten finner du en minisvamp som för-
   vandlar dig till Mini Mario. Nu kan du ta dig ned i det smala röret. Spring
   över vattnet här nere och vägghoppa upp mot stjärnmyntet (tryck på hopp-
   knappen när du nuddar väggen).
  
  Stjärnmynt 2
   Halvvägs genom banan finner du en massa tegelblock som täcker upp en stor 
   del av skärmen. Se till att vara stor så att du kan markdunsa de block som 
   blockerar röret längst ner till vänster. Bege dig ner i kloakerna för att 
   hitta myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här myntet är fullt synligt, men ifall du just tagit det andra stjärn-
   myntet måste du tillbaka en liten bit. Du finner det under en kulle. Ifall 
   du är liten är det bara att rusa över hålet i marken. Är du stor är det lite
   svårare. Spring nedför den lilla backen och när du är mitt i backen trycker 
   du "ned" på styrkorset. Mario sätter sig på baken och kanar över hålet i 
   marken. Gör likadant för att komma härifrån.
  
  ===
  1-5
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt, men tänk på att tynga ned den vänstra delen av vågen för att 
   komma upp till det.
   
  Stjärnmynt 3
   När du kommit halvvägs igenom banan kan du se ett rör i taket. Använd vågen
   under för att komma upp i det.
   
  ===
  1-A
  ===
  
  I vägskälet mellan 1-4 och 1-5 kan du välja att betala fem stjärnmynt för att 
  nå denna bana. Det är helt enkelt en alternativ väg till borgen.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Strax efter det första stjärnmyntet finns ett rör i taket. Gå upp igenom 
   detta för att nå nästa mynt. 
   
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
   
  ======
  1-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Vägghoppa upp till myntet när taket fallit.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
   
  Stjärnmynt 3
   Det sista lingången innan bossen är extra lång. Använd linan som trampolin 
   och du finner ett rör i taket. Använd detta för att nå sista myntet.
  
  Bossen
   Det här upplägget har du nog sett tidigare. Har du eldblomma kan du förstås
   bränna den stora kungen med nio välriktade. Annars är det bara att hoppa 
   över honom eller springa under honom för att trycka på den röda knappen och 
   skicka ned honom i lavan.
  
  ===
  2-1
  ===
  
  Ifall du tar med en minisvamp hit finns det en liten bonusbana i det smala 
  gröna röret i slutet av banan.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ===
  2-2
  ===
  
  Ifall du har en eldblomma kan du skjuta ner Lakitu från hans moln. Därefter 
  kan du annektera hans farkost och sväva ovanför banan medan du samlar en massa 
  mynt.
  
  Stjärnmynt 1
   Ungefär en tredjedel in på banan kan du se några mynt i skärmens övre del. 
   Se till att skaffa en eldblomma och skjut sedan Lakitu (molnkillen) med 
   några välriktade skott. Hoppa upp på hans moln och sväva rakt uppåt. Här 
   borde du finna myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Markdunsa sönder tegelblocken.
  
  Stjärnmynt 3
   Nära slutet av banan finner du ett grönt och ett gult rör bredvid varandra.
   Gå ned i det gröna röret och du skjuts rakt upp i luften mot ett annat gult 
   block. Åk upp i detta och du leds strax till tredje myntet. 
  
  ===
  2-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Mycket nära början av labyrinten. I första vägskälet ska du vägghoppa dig 
   uppåt.
  
  Stjärnmynt 2
   En tredjedel in på banan är det fullt synligt ovanför en Piranha Flower.
   
  Stjärnmynt 3
   Nära slutet av banan, i den sista labyrinten, finner du det sista myntet 
   ganska synligt.
  
  Alternativ utgång
   Nära mitten av banan finner du ett rum med en P-switch som höjer vattenytan.
   Du kan välja på att fortsätta åt höger eller rakt upp. Fortsätt rakt upp och
   du finner en till P-switch. Du måste trycka på den innan vattnet sjunker 
   undan. Således höjs vattenytan igen och du leds till den alternativa ut-
   gången. Denna utgång tar dig till bana 2-A.
  
  ===
  2-A
  ===
  
  Denna bana når du som en alternativ utgång från bana 2-3 (se ovan). Klarar du 
  2-A som vanligt kommer du till ett rör som leder dig direkt till borgen. Den 
  alternativa vägen leder dig istället till en kanon.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt nära slutet. Använd den närliggande trampolinen och glid in 
   från sidan.
   
  Stjärnmynt 3 och alternativ utgång
   Nära slutet av banan finner du ett grönt och gult rör. Det gröna leder dig 
   ju till den vanliga utgången, men det är det gula du ska sikta på. För att 
   lyckas med detta måste du använda en trampolin så att du börjar snurra. Du 
   snurrar sedan mot den röda Koopan nedanför det gula röret. Genom att du 
   snurrar ner på Koopan får du ny fart så att du kommer upp på platån som 
   leder till gula röret. Röret leder dig till tredje stjärnmyntet och den 
   alternativa utgången. Utgången i sin tur leder dig som sagt till en kanon.
  
  =======
  2-Kanon
  =======
  
  För att nå denna kanon måste du hitta den alternativa vägen från 2-A. Se ovan.
  Kanonen leder dig till värld fem.
  
  ===
  2-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   När du tagit dig nedför en trappa en tredjedel in på banan finner du en 
   liten sjö eller pool. Simma till höger under marken och du når två rör. Dyk
   ned i det högra och du kommer upp på ett annat ställe. Tryck INTE på 
   switchen här utan gå till vänster och plocka upp myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Alternativ utgång
   För denna utgång behöver du en minisvamp. Om du inte har något rött Toad-hus 
   tillgängligt rekommenderar jag att du tar den som finns på bana 1-4. Bege 
   dig till sjön en tredjedel in på banan och spring sedan till vänster för att 
   hitta ett smalt grönt rör. Gå igenom detta för att nå utgången. Denna utgång
   är en genväg till bana 2-5 via ett rött Toad-hus.
  
  ======
  2-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Det första myntet är förvisso fullt synligt, men det är inte säkert att du
   passerar det. I det första rummet finner du en massa hjul. Bege dig till
   hjulet högst upp till höger och hoppa ned från det så finner du myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   I rummet med alla stora hjul, det första rummet alltså, ska du bege dig
   högst upp till vänster. Härifrån ska du vägghoppa dig upp till en dörr. I
   Nästa rum finner du en konstig manick formad som en uppochnedvänd bägare.
   Väghoppa in i "bägaren" och den kommer att ta dig upp mot ett stjärnmynt. 
   Du måste konstant vägghoppa inuti "bägaren".
   
  Stjärnmynt 3
   Det sista myntet finner du i det sista stora rummet, rummet med röda block
   och roterande plattformar. Bege dig till toppen av rummet och aktivera det
   röda blocket högst upp till höger. Det framkallar några plattformar som 
   leder till ett rött rör i taket. Röret leder till bossen och dit ska du inte
   än. Vägghoppa dig upp mellan röda röret och väggen till vänster om det och
   du finner ett till rött block. Detta röda block framkallar ett gäng roter-
   ande plattformar till vänster om dig. Bege dig dit och du kommer att hitta
   det sista stjärnmyntet.
  
  ===
  2-5
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Det första stjärnmyntet finns ganska nära startpunkten. Fortsätt framåt 
   tills du hittar några vanliga mynt i skärmens övre del. Några av ?-blocken 
   hoppar runt här. Hoppa upp på det högsta du ser och du kommer mycket högre 
   upp i luften. Stjärnmyntet finns ovanför mynten.
  
  Stjärnmynt 2
   Lite mer än halvvägs in på banan finner du ett par stora gråa block med
   tegelblock ovanför. I ett av dessa tegelblock finns en P-switch. Använd de
   studsande ?-blocken för att ta dig upp till P-switchen. Det är lite marigt,
   men det brukar gå ganska bra. Väl uppe vid P-switchen ska du aktivera den
   så att mynten förvandlas till tegelblock. Följ raden av block till vänster 
   och du finner det andra stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Det tredje myntet är inte helt självklart. Precis i slutet av banan finner
   du ett gult rör som leder dig in i sista sektionen. Gå INTE in i röret utan 
   se dig omkring. Längst till höger finner du ett sådant där stort grått block
   som du sett fler av på banan. Du ska till det grå blocket. Hoppa ned i 
   kvicksanden och hoppa snabbt runt i sanden till höger under plattformarna 
   så att du tar dig till gråa blocket. Blocket leder in dig i nästa sektion 
   där du tar dig så långt ned du kan. Du finner ett till hoppande ?-block.
   Hoppa upp på det och du blir uppkastad till det tredje myntet.
  
  ===
  2-6
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. 
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  2-Borg
  ======
  
  Föremål: Minisvamp
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Använd vägghopp för att ta dig upp till myntet.
   
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Hoppa på Bullet Bills för att ta dig upp till myntet. 
  
  Stjärnmynt 3
   När du börjar närma dig slutet av banan finner du ett rep som fungerar som 
   en lian. Svinga dig i denna för att ta dig till två block, varav ett av dem 
   innehåller en minisvamp. Som Mini Mario kan du komma igenom passagen lite 
   längre fram och ta det tredje myntet.
  
  Bossen
   Denna Cactuar av sten är inte så farlig. Akta dig för stenarna han skjuter 
   och använd vägghopp för att komma så högt upp i luften så att du kan hoppa 
   på hans huvud.
  
  Alternativ utgång
   Plocka upp minisvampen som nyss nämndes och bege dig till bossen. Som Mini
   Mario är du mycket mer sårbar, men du kan å andra sidan hoppa mycket högre.
   Det räcker inte bara med att hoppa på honom utan du måste markdunsa honom.
   Gör sålunda tre gånger och du har klarat det. Ifall du är Mini Mario kommer
   du att fortsätta till värld fyra istället för värld tre.
  
  ===
  3-1
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Halvvägs in på banan kan du se tre rör: röd, grön, grön. Det mittersta 
   saknar strömmar. Dyk ned i detta för att hitta första myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt mellan några undervattenströmmar.
  
  Stjärnmynt 3
   Synligt innanför några block. Tryck på P-switchen i närheten för att komma
   åt myntet. 
  
  ===
  3-A
  ===
  
  Föremål: Minisvamp
  För att komma till denna bana är det inte svårare än att du betalar fem 
  stjärnmynt i vägskälet innan 3-1.
  
  Stjärnmynt 1
   Ungefär halvvägs ligger myntet fullt synligt under några block. Dessa block
   kan du bara ha sönder med hjälp av en vattenspindel. Ställ dig närheten 
   och vänta på att spindeln bombar bort blocken.
  
  Stjärnmynt 2
   Klart synligt strax efter det första myntet. Hoppa på en fiende för att nå.
  
  Stjärnmynt 3
   Du borde kunna se det sista myntet i slutet av banan ovanför en liten sjö.
   Att nå myntet är inte helt lätt. Det bästa är nog att ta en megasvamp från
   något av megasvampsformade Toad-husen i världarna och sedan använda en sådan
   för att nå myntet. Är du osugen på detta kan du plocka upp minisvampen som
   finns på banan (3-A). Som Mini Mario kan du springa snabbt på sjön och hoppa
   i rätt sekund mot myntet. Detta är svårt.
  
  ===
  3-2
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Ungefär halvvägs in på banan finner du ett gult rör. Dyk ned i detta och du
   finner myntet här nere på en svamp.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Använd vågarna för att komma upp till det.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt om du inte använder den alternativa utgången.
  
  Alternativ utgång
   Strax efter det andra stjärnmyntet finner du tre olikfärgade rör ovanför
   huvudet. Hoppa upp i det gröna och du leds mot den alternativa utgången. 
   Denna leder till bana 3-B. 
  
  ======
  3-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Det första myntet är ganska synligt, men du måste göra rätt. Från start-
   punkten ska du välja det mittersta röret. När du skjuts upp i luften ska du
   inte greppa det översta gallret utan låt dig falla till det nedre. Klättra
   vänster och sedan upp för att hitta myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Det andra myntet kan du se fullt synligt på vänster sida en bit upp. Dess-
   värre är du sannolikt på fel sida om gallret. Klättra till högra sidan och
   sedan upp en liten bit så finner du en omkopplare som sätter dig på rätt 
   sida om gallret om du slår på det.
  
  Stjärnmynt 3
   Från det andra stjärnmyntet ska du fortsätta uppåt i fortet och välja den
   högra dörren högst upp. Då kommer du till ett rum med en röd switch. Akti-
   vera den och klättra sedan vidare uppåt. Tredje myntet finner du högst upp.
  
  Bossen
   Bowser Jr. ställer inte till några större problem nu heller. Förutom att 
   ni slåss ovanför en bassäng och att den unge prinsen hoppar när han blivit
   slagen två gånger, finns inga större skillnader.
  
  ===
  3-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   När du kommit ungefär halvvägs kan du simma längre ner i havsdjupen där du
   finner det första myntet. För att komma vidare härifrån måste du trycka på
   switchen här nere. Detta stoppar strömmarna från rören och du kan ta dig
   vidare.
  
  Stjärnmynt 2
   När du börjar närma dig slutet av banan finns en massa rör på rad formandes
   en trappa. Dyk ned i det tredje röret från vänster och du kommer till en
   mycket stor kammare med Bloopers och massor av mynt. Jag hoppas verkligen
   att du har eldblomma här eftersom du annars kan få stora problem med 
   fientlig aktivitet. Mitt i kammaren finns ett blandblock och allra längst
   ned till höger finner du stjärnmyntet.
   
  Stjärnmynt 3
   Precis i slutet av banan, vid röret som leder upp till land igen, ska du 
   stanna upp. Nedanför dig har du rör med undervattensströmmar. Ta dig ned 
   igenom dessa och du finner myntet. Simma snabbt upp igen eftersom att du
   annars blir bläckfiskmat.
  
  ===
  3-B
  ===
  
  Denna bana når du från den alternativa utgången ur bana 3-2 (se ovan).
  
  Stjärnmynt 1
   Synligt under några ogenomträngliga block. Fortsätt till höger tills du
   finner ett rött rör. Glid ned i detta och fortsätt sedan åt vänster i 
   området nedanför. Hoppa upp i nästa röda rör du ser så kommer du upp till
   det första myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Detta mynt kan du se ovanför ett horisontellt tunt rör. För att komma upp
   till detta ska du rikta blicken lite till vänster. Du borde kunna se ett 
   rött och ett grönt rör parallellt i övre delen av skärmen. Vägghoppa mellan
   dessa två och du kommer åt stjärnmyntet ovanifrån.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt. 
  
  =========
  3-Spökhus
  =========
  
  För spökhus får det bli en konventionell guide. De är ju ändå ganska kompli-
  cerade. Nedan behandlas hur du hittar alla stjärnmynt och utgångar. Från 
  start ska du springa på som vanligt. Snart hittar du en switch och en kana.
  Aktivera switchen och kanan blir en trappa. Klättra uppför trappan och fort-
  sätt framåt tills du hittar en dörr. Här inne finner du en svamp/eldblomma.
  Gå tillbaka ut i huvudrummet och du borde hitta en switch och en dörr strax 
  till höger. Gå igenom dörren och du finner det första stjärnmyntet. Tänk på 
  att du måste hoppa på en av fienderna för att nå så högt upp i luften. Håll
  hoppknappen intryckt när du landar på fienden.
  
  Gå tillbaka ut i huvudrummet. Lägg märke till plattformen som hissas upp och
  ned. Switchen bredvid dig aktiverar trappan ovanför dig. Tryck på switchen när
  hissen är i ett sådant läge att du kan komma upp på trappan. Bestig trappan
  och du finner en till trappa till vänster. Klättra även upp för denna och du
  finner det andra stjärnmyntet strax till vänster. Bege dig nu till den vänstra
  väggen av rummet och du borde kana nedför en uppfällbar trappa och finna ett
  ensamt tegelblock.
  
  Det är här som du får välja mellan utgångarna. Vi börjar med den vanliga,
  vilken också leder till det tredje stjärnmyntet. Hoppa upp i tegelblocket och
  du finner en till switch. Aktivera den och du borde se en dörr dyka upp till
  vänster om dig på andra sidan väggen. Spring uppför trappan och hoppa ned till
  dörren. Nu kommer du in i ett till stort rum. Börja med att hoppa upp mot 
  taket till vänster. Du finner ett blandblock. För att komma åt det tredje 
  stjärnmyntet måste du ha ett blått skal. Tycker du att det är svårt att stanna
  blandblocket så att du får ett blått skal kan du ju alltid besöka ett rött
  Toad-hus. När du har det blåa skalet ska du bestiga alla trappor till höger. 
  Med det blå skalet behöver du inte ens aktivera några switchar utan det är 
  bara att glida uppför. Allra längst bort till höger finner du två tegelblock 
  som blockerar vägen. Spräng bort dem med det blå skalet och du kan plocka upp 
  det sista stjärnmyntet. Gå sedan ut igenom dörren bredvid och du har lämnat 
  spökhuset.
   
  För att nå den alternativa utgången ska du till det första enorma rummet/
  sektionen av spökhuset och gå allra längst till höger. I det här området 
  finner du ett ensamt tegelblock med en switch i som sagt. När du aktiverat den
  ska du INTE till samma dörr som när du går den vanliga vägen utan istället ska
  du uppför trapporna och sedan fortsätta till vänster nedför trappor du be-
  stigit inte för så länge sedan. Den nya dörren finns alltså precis bredvid 
  dörren som du måste igenom för att hitta det första stjärnmyntet. Det här
  kräver att du är ganska snabb eftersom att tidsmarginalen är knapp. Därefter
  är det raka vägen till den alternativa utgången. Denna alternativa leder dig
  till ännu en kanon.
  
  =======
  3-Kanon
  =======
  
  För att hitta denna kanon måste du till 3-Spökhus och hitta den alternativa
  vägen ut (se ovan). Då kan du warpa dig till värld sex.
  
  ===
  3-C
  ===
  
  Denna bana når du från bana 3-B.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Förvisso fullt synligt, men det är inte lätt att plocka upp det utan att ta 
   skada. Ett tips är att besegra Koopan lite till höger om myntet, plocka upp
   hans skal och sedan kasta på fisken. Ta myntet snabbt efter detta eftersom
   det strax kommer en ny fisk.
  
  Stjärnmynt 3
   Inte helt lätt. Strax till höger om det andra myntet finner du en P-switch
   och strax höger om switchen finner du en odödlighetsstjärna. När du 
   aktiverar switch dyker det upp ett myntspår som leder till ett rött rör
   med några block under. Dessa block behöver du för att komma upp i röret och
   när P-switchen är slut förvandlas blocken till mynt igen. Du måste alltså
   springa riktigt snabbt. Ta stjärnan om du vill. Hinner du till röret i tid
   leds du till det sista myntet.
  
  ======
  3-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Du kommer att få syn på det först ovanför en Whomp. Du kan inte nå den 
   riktigt än. Fortsätt till höger och du kommer till en liten bassäng med en
   repliknande lian. Svinga dig åt vänster i lianen och du kommer upp på en
   liten plattform. Fortsätt åt vänster och hoppa upp "ovanför" skärmen till
   vänster. Du kommer då fram till stjärnmyntet ovanifrån.
  
  Stjärnmynt 3
   Det sista myntet finner du precis i slutet av banan, precis höger om dörren
   som leder till bossen. Ifall du är stor måste du ta sats och sedan glida in
   mot vattnet. Tryck nedåt medan du springer för att åstadkomma detta. Ligg 
   kvar i vattnet och hoppa upp mot myntet när du känner dig redo.
  
  Bossen
   En fisk. Till skillnad från andra spel där du måste ner under vatten och 
   slåss mot fiskbossen nästan försvarslös kommer nu fisken upp på land för att
   slåss mot dig på dina villkor. Lätt? Jo! Håll lite koll på småfiskarna och 
   lägg märke till hur den stora fisken rör sig. Det är sedan bara att hoppa
   på fisken tre gånger och du kommer vidare till värld fem.
  
  ===
  4-1
  ===
  
  Värld fyra når du genom att klara 2-Borg när du är Mini Mario. Se ovan.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Hoppa på spindeln för att nå den.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Hoppa på spindeln för att nå den.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Alternativ utgång
   Inte lika självklart som ovanstående. Efter att du kommit halvvägs och 
   börjar rida på sjöodjuret ska du lägga märke till raderna av block. De
   kommer först tre i rad ett par gånger. När du kommer fram till en rad av 
   fem block ska du hoppa upp på denna rad. Ställ dig i mitten och hoppa rakt 
   upp så kommer du att upptäcka en gömd bönstjälk. Klättra uppför den och 
   fortsätt så finner du den alternativa utgången. Denna utgång fungerar som
   en genväg via ett grönt Toad-hus till 4-Fort.
  
  ===
  4-2
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Använd vägghopp.
  
  Stjärnmynt 2
   Detta mynt finner du fullt synligt, men lite obekvämt under en svamp. Hoppa
   på en Koopa i närheten och kasta sedan skalet på myntet så får du det.
  
  Stjärnmynt 3
   Nära slutet av banan kan du hitta ett tegelblock som sitter fast i marken.
   Under det finner du ett par mynt i sicksackmönster. Hoppa ner till mynten
   via svampen till höger. Hoppa sedan upp i tegelblocket underifrån och det 
   visar sig vara en bönstjälk. Denna leder dig till tredje myntet.
  
  ===
  4-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här myntet finner du strax efter halva banan. Du kommer att se en gul
   switch. Aktivera den och undervattenströmmarna avtar från rören. Bege dig
   till det sista gröna i raden och dyk ned i detta. Du når du myntet. 
  
  ======
  4-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, men du befinner dig troligen på fel sida om gallret. Strax 
   ovanför finns en sidbytare i gallret.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt, men håll dig på högra sidan för att inte missa det.
  
  Bossen
   Denna gång har Bowser Jr. ändrat taktik en smula. Du kan inte hoppa på 
   honom utan vänta istället tills han kastar ett skal på dig. Hoppa på skalet
   och kasta tillbaka det på honom. 
  
  ===
  4-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Använd vägghopp.
  
  Stjärnmynt 2
   Direkt efter checkpointen måste du aktivera en bönstjälk som leder upp mot
   en Wiggler och några Koopas. En bra bit ovanför Wiggler hittar du det andra
   myntet. Du måste vägghoppa mot det om du ska ta det. Det underlättar om du 
   är stor. Har du fortfarande problem rekommenderar jag att du tar med en 
   minisvamp eller en megasvamp.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här myntet är fullt synligt lite längre bort, men det ligger väldigt
   nära avgrunden. Hoppa mot det och använd ett vägghopp för att ta dig till-
   baka upp mot tryggheten.
   
  ===
  4-A
  ===
  
  Att nå denna bana är ganska odramatiskt. I vägskälet mellan 4-F och 4-4 
  betalar du fem stjärnmynt.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Ungefär halvvägs ska du börja titta efter en lian som hänger nära skärmens
   tak. Under den borde du hitta en flygande grön Koopa. Hoppa på den och låt
   dig studsa upp till lianen. Som sagt måste du hålla hoppknappen intryckt 
   när du landar på Koopan annars kommer du inte upp. Svinga dig i lianen till
   ett rör som leder dig till en hel grupp med Koopas. Myntet ligger mitt i 
   blocksamlingen. Tryck på P-switchen eller krossa blocken för att komma åt 
   det.
  
  Stjärnmynt 3
   Precis i slutet av banan borde du hitta tre rör på rad: grönt, gul, grönt.
   Dyk ned i det vänstra gröna och du kommer ned till myntet. Du måste vägg-
   hoppa för att plocka upp det.
  
  =========
  4-Spökhus
  =========
  
  Även för detta spökhus blir det en mer konventionell metod. Det mesta flyter
  faktiskt samman här. Notera att det även här finns en alternativ utgång. Ska 
  du nå den behöver du en minisvamp så jag rekommenderar dig att fixa en sådan
  på reservplatsen från ett rött Toad-hus redan innan vi sätter igång. Från
  startpunkten ska du fortsätta framåt tills du finner en dörr. Gå in hit och
  aktivera switchen. Fyra ?-block dyker upp. Ställ dig på vilket som helst av 
  dem. När tiden rinner ut far blocken upp i taket och du följer automatiskt
  med.
  
  Från stället där du hamnar går du lite åt höger för att hitta det första 
  stjärnmyntet. Ställ dig sedan på plattformen bredvid som leder dig igenom 
  väggen in i nästa rum. Notera det stora spöket och lär dig hur det fungerar.
  Gå åt höger och sedan uppåt tills du finner en röd switch. Aktivera den och
  hoppa upp på dem röda blocken som leder till röret. Tag röret härifrån. Du 
  hamnar i ett rum med ännu en röd switch. Aktivera den och du ser två kolumner
  bildas av röda block. Vägghoppa dig mellan dessa kolumner och du kommer upp
  till det andra stjärnmyntet.
  
  Från detta stjärnmynt ska du till vänster och hoppa tillbaka ner till den röda
  switchen. Aktivera den pånytt och fortsätt höger. Notera att två röda block
  bildats bredvid ett rör. Om du glider in i röret, fortsätter till höger där du
  hamnar och sedan går ut genom en dörr, hamnar du vid den vanliga utgången. Vi
  ska dock leta efter det sista myntet och den alternativa utgången. Du går 
  alltså inte in i röret vid de röda blocken utan istället tar du fram din 
  minisvamp om du inte redan är Mini Mario. Som Mini Mario kan du lätt vägghoppa
  dig upp från röret med röda blocken till en plattform lite högre upp. Från 
  denna plattform ska du fortsätta att vägghoppa uppför den smala springan i
  väggen och du når strax en dörr. Gå INTE igenom dörren än, utan fortsätt att
  vägghoppa uppåt och du hittar sista myntet. Därefter går du igenom dörren 
  för att hitta den alternativa vägen ut ur spökhuset. Denna vägg leder till
  ännu en kanon. 
  
  =======
  4-Kanon
  =======
  
  Denna kanon når du från 4-Spökhusets alternativa utgång (se ovan). Kanonen
  leder dig till värld sju.
  
  ===
  4-5
  ===
  
  För att ta dig fram på denna underjordiska bana ska du använda dig av de 
  Bob-ombs som strövar omkring. Ett hopp aktiverar dem och de kan sedan spränga
  bort det mesta i blockväg. Du kan också lyfta upp dem och kasta iväg dem.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, men du måste spränga bort några block för att komma åt. 
   Aktivera en närströvande Bob-omb och placera honom vid sidan av myntet. 
   Notera att du inte kan spränga ovanifrån.
  
  Stjärnmynt 2
   Även detta mynt är fullt synligt, men kräver åtminstone lite engagemang.
   Hoppa upp mot Bob-omben som spatserar nära myntet. Träffar du honom under-
   ifrån exploderar han snart och du kan således hoppa upp och hämta myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Nära slutet av banan finner du en bro som öppnas och stängs över några block
   och ett rör. Hoppa på en Bob-omb för att aktivera den och ställ den sedan
   på blocken ovanför röret. Efter explosionen kan du dyka ned i röret. Där
   nere finner du myntet. 
  
  ===
  4-6
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
   
  Stjärnmynt 3
   Följ det robusta sjöodjuret till du finner en röd switch. Aktivera switchen
   med ett hopp från djurets huvud och hoppa sedan över till blocken som bildas
   för att smidigt ta dig in i röret. Röret leder till ett par gemytliga 
   fiender och det tredje stjärnmyntet.
  
  ======
  4-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synlig. Använd gungorna för att komma upp.
  
  Stjärnmynt 2
   Du har säkert lagt märke till en del Thwomps (gråa block som faller på dig).
   Det finns åtminstone en riktigt stor som mosar sig igenom ett antal block.
   När han tagit bort den sista kompletta raden ska du hoppa mellan de åter-
   stående blocken för att hitta stjärnmynt nummer två.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Bossen
   En gigantisk Goomba låter inte helt fel. Aktivera switchen och ett par 
   pelare reser sig. Hoppa upp på dessa och hoppa eller vägghoppa mot bossen.
   Ett vanligt hopp duger inte på denna övergödda Goomba utan det krävs en 
   markduns (tryck nedåt medan du befinner dig i luften). För att undvika hans
   attacker gömmer du dig i golvfickorna och duckar.
  
  ===
  5-1
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Använd det närliggande ?-blocket som avstamp.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Använd Parakoopan eller det flygande ?-blocket som avstamp.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt. 
  
  ===
  5-2
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   När du nästan kommit halvvägs igenom banan kan du se ett rött och ett
   oranget rör i taket. Strax till höger finner du en trampolin. Ta med dig
   denna och ställ den under det orange röret. Hoppa upp i röret och du kommer
   upp på marknivå. Fortsätt åt höger och du finner stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt. Du har nog redan tagit det.
  
  Alternativ utgång
   När du har ungefär en fjärdedel kvar av banan finner du ett grönt rör som 
   mynnar från taket med en Piranha Flower i. In i detta rör ska du för att ta
   dig till den alternativa utgången. Denna utgång leder till ett rör som genar 
   till bana 5-3.
  
  ===
  5-A
  ===
  
  Den här banan är inte särskilt svår att nå. Du betalar bara fem stjärnmynt i
  vägskälet mellan 5-1 och 5-2.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Tryck på den röda switchen för att ta dig därifrån.
  
  Stjärnmynt 2
   Strax efter det första stjärnmyntet kan du se ett ensamt tegelblock mitt ute
   bland alla blå svampar. Hoppa in i det underifrån och en bönstjälk växer 
   upp. Följ den upp i himlen. Väl uppe bland molnen trycker du på P-switchen
   och därefter hoppar du med trampolinen till det andra stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  5-Fort
  ======
  
  En underhållande bana. Du kommer konstant att bli attackerad av taggiga klot.
  I början är det lugnt, men när jätteklotet kommer in ska du inte befinna dig
  på plattformen utan hoppa längst med småplattformarna nära skärmens tak så
  fort de dyker upp. När vägen delar sig ska du ta den högra vägen. Det är 
  lättast och där finner du alla mynt.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. 
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Bossen
   Denna gång har Bowser Jr. inga skal till sitt förfogande. Hoppa på honom
   som vanligt, men akta det hala golvet. 
   
  ===
  5-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   När du har hasat nedför alla isbackar i början kommer du till ett mycket
   stort isblock. Ovanför detta block finner du första myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Efter checkpointen kan du välja en övre och en nedre väg. Tar du den nedre 
   vägen finner du myntet omgivet av block. Du måste inte vara liten för att 
   komma till den nedre vägen, det räcker om du glider igenom hålet.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här myntet finns där den övre och nedre vägen sammanstålar. Du ser det
   inte direkt från den nedre vägen, men du ser två rader av mynt som leder upp
   till det. Vägghoppa upp.
  
  ===
  5-B
  ===
  
  För att nå denna bana ska du betala fem stjärnmynt i tull i vägskälet mellan
  bana 3-Fort och 3-3.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Du kommer att få syn på det ovanför ett isflak. Du kan göra det här på två
   sätt. Antingen går du till höger och klättrar upp på isflaket, aktiverar P-
   switchen och hoppar fram till myntet. Eller också plockar du upp ett Koopa-
   skal och förstör blocken som står ivägen för dig på det viset.
   
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Alternativ utgång
   Du måste ha ett blått skal för detta. Som vanligt är de ju ganska sällsynta.
   Det bästa är som vanligt att leta efter dem i röda Toad-hus. När du väl 
   hittat ditt skal ska du ta dig till slutet av banan. Precis innan målflaggan
   finner du två isväggar du kan vägghoppa mellan. När du kommer upp "ovanför"
   skärmen ska du gå till vänster och du finner ett rör som blockeras av tegel-
   block. Ladda med ditt blåa skal och förstör dem båda. Fortsätt sedan till
   den alternativa utgången. Utgången i sin tur leder till ett rör som warpar
   direkt till bossen.
  
  =========
  5-Spökhus
  =========
  
  Ännu ett spökhus med två utgångar. Naturligtvis ska vi även ta de tre stjärn-
  mynten. Notera spökena med boxningshandskar. De röjer under block i sin jakt
  på dig. Ifall du tycker att de är ivägen dukar de under av en eldboll eller
  tre hopp. Börja med att springa uppför de tre första trapporna. På toppen av 
  en tredje kommer du att möta ett rallarsvingande spöke. Låt honom slå sönder
  blocken mellan er och hoppa sedan upp dit han kom ifrån. Spöket kommer då 
  troligen även att slå sönder blocken under dig. Lite svårt att förklara, men
  spöket ska slå sönder blocken som blockerar vägen åt höger. Följ den lilla 
  vägen åt höger och du kommer att se en bred springa som leder uppåt. Vägghoppa
  dig uppåt och du kommer att hitta det första stjärnmyntet. 
  
  Gå tillbaka och forsätt uppåt i huset. Strax kommer du att se en liten dörr på
  vänster sida. Hoppa upp till dörren och gå in. Har du kommit rätt kommer sex
  stycken spöken att slå sig fram emot dig från olika håll. Vägghoppa snabbt upp
  via blocken till stjärnmyntet INNAN spökena boxat sönder dem. Det här var det
  andra stjärnmyntet. Ifall du nu vill ta den vanliga utgången är det inte 
  svårare än att bara fortsätta uppåt. För oss som vill ta det tredje myntet och
  den alternativa vägen ut blir det lite svårare. 
  
  Börja med att ta dig uppför tills du hittar tre tegelblock bredvid varandra på
  vänster sida. Hoppa upp på dessa och gör inget förhastat. Ställ dig på vänster 
  block och hoppa rakt upp. Ett block dyker upp. Hoppa på detta block från 
  vänster sida. Gå försiktigt till högra änden av blocket och hoppa igen. För-
  hoppningsvis (!) ska det då dyka upp en bönstjälk. Problemet med det här är
  att om du står på det mittersta blocket och hoppar rakt upp dyker det upp ett
  block som gör att du inte kan aktivera bönstjälken. Jag ska försöka 
  illustrera vad jag menar.
  
    B    B: Bönstjälkblocket, O: Osynliga blocken du SKA aktivera,
        X: Blocket du absolut INTE får aktivera, T: Tegelblocken som fanns
    X    där från början. När du väl aktiverat bönstjälken ska du klättra
   O O   uppför den. Genast kommer ett spöke att slå bort block i jakten på
        dig. Klättra upp ovanför honom och när han vevat klart går du
   TTT   igenom dörren han rensat åt dig. Du hamnar då på en plattformen
        som tar dig uppåt med vissa orosmoment. När plattformen rör sig 
  snabbt uppåt ska du ställa dig så långt åt höger som möjligt.Du ska inte följa
  med högst upp utan hoppa av där du ser en massa mynt i en väggficka till
  höger. Därifrån leds du till det tredje stjärnmyntet. Följ nästa bönstjälk
  uppåt och gå ut igenom dörren så har du hittat den alternativa utgången. Denna
  utgång leder dig till en kanon, föga förvånande.
  
  =======
  5-Kanon
  =======
  
  Denna kanon hittar du när du tagit den alternativa vägen ut ur 5-Spökhus. 
  Se ovan. Kanonen leder dig till värld åtta. 
  
  ===
  5-C
  ===
  
  Denna bana når du från 5-B.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, omgivet av block. Du kan inte förstöra dessa som vanligt.
   Till vänster om dig finns (fanns?) ett boxarspöke. Led honom till ditt 
   stjärnmynt och låt honom ramma en väg åt dig. Till höger kan du hitta några
   Koopa-liknande fiender med vars skal du kan uppnå samma effekt.
   
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Besegra en närliggande sköldpadda och kasta skalet mot myntet
   för att inkassera det.
  
  Stjärnmynt 3
   Strax till höger om det andra myntet finner du fyra tegelblock på rad. Det
   längst till höger innehåller en bönstjälk. För att denna ska frodas måste du
   dunka sönder tegelblocken i taket ovanför. Först då kan du aktivera stjälken
   och klättra uppför den. Du kommer då upp på marknivå. Gå till höger och 
   aktivera P-switchen. Ledsaga sedan boxarspöken mot blocken ovanför stjärn-
   myntet. När han krossat blocken kan du plocka myntet och bege dig söderut.
  
  ===
  5-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, men ha lite framförhållning när du hoppar från svamparna. 
   Det krävs lite sats för att klara av hoppet.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Inte särskilt svårt som stor Mario, men ännu letare om du har
   en minisvamp.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  5-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Om du väntar en stund kommer det en trampolin rullandes och
   du kan lätt ta dig upp till myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Nära slutet kan du se en glipa i det annars perfekta istaket. Strax under 
   finns ett ?-block. Ta lite sats och hoppa upp på ?-blocket. Därefter vägg-
   hoppar du dig upp till taket. Spring "ovanför" skärmen så långt till höger
   som möjligt. Vid den högra väggen faller du ner och springer sedan till
   vänster för att inkassera sista myntet. Har du problem med att ta dig upp
   igenom springan kan du göra det som Mini Mario. Du måste ändå vara Mini-
   Mario för att ta den alternativa utgången.
  
  Bossen
   Piranha Pete tror jag att han heter. Akta dig för att hans attack och hoppa
   på honom när han blir snurrig.
  
  Alternativ utgång
   Du måste alltså klara bossen som Mini Mario. Hämta en minisvamp från något
   rött Toad-hus eller från bana 1-4. Väl hos bossen är det inte så stor 
   skillnad förutom att du måste markdunsa istället för att hoppa på honom. 
   Tycker du att det är svårt kan du attackera som stora Mario de två första 
   träffarna och först ta fram minisvampen för den sista attacken.
  
  ===
  6-1
  ===
  
  Om du tar med dig en minisvamp kan du hitta en bonusbana nära mitten av banan.
  Direkt efter den långa kolumnen av kanoner ska du ta dig upp till övre delen
  av banan. Här finner du några smala rör som leder till bonusbanan.
  
  Stjärnmynt 1
   Du får troligen syn på myntet. Du finner det lite ovanför skärmen, en
   fjärdedel in på banan.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt i en bergsficka där du måste ta dig upp och ned igenom klipp-
   skrevorna.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ===
  6-A
  ===
  
  För att nå denna bana är det bara att betala fem stjärnmynt vid vägskälet vid
  världens början.
  
  Stjärnmynt 1
   Leta upp den första virvelvinden på banan och låt den ta dig upp i luften.
   Följ myntspåret och du finner det första stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Mycket knepigt mynt om du inte vet var det ligger. Strax efter det första
   stjärnmyntet kan du se ett kvicksandsställe som ser lite annorlunda ut. 
   Det täcker endast två block och ter sig väldigt högt. Låt denna kvicksand
   svälja dig och du kommer ner under jorden där du kan hämta det andra myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   När du har ungefär en fjärdedel kvar av banan kommer du hitta två låga rör
   (gult och grönt) som omges av kvicksand och två par högre rör. Hoppa ned 
   till de låga rören och dyk ned i det högra. Du kommer ner under jorden igen
   och finner en stor, farlig växt samt det sista myntet.
  
  ===
  6-2
  ===
  
  Värt att notera är att det finns en bonusbana som bjuder på både mynt och 
  extraliv. Du finner två långa gröna rör när du närmar dig mitten av banan. Det
  vänstra leder till banan.
  
  Stjärnmynt 1
   Från startpunkten ska du bege dig in i nästa sektion via röret. När du 
   hittar första palmen ska du ställa dig under den och hoppa. Ett block borde
   dyka upp med en bönstjälk. Följ stjälken uppåt och tryck på P-switchen här
   uppe. Hoppa på ?-blocken till höger och du finner det första stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt, men om du begav dig till bonusbanan bland molnen, måste du
   gå tillbaka en bit.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  6-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Den här är lite knepig och kräver så vitt jag vet en minisvamp. Tyvärr går
   det inte att klara hela banan som Mini Mario utan du måste ta med dig en 
   minisvamp på din reservplats. Leta upp ett rött Toad-hus som du ännu inte 
   plundrat och ta med din en minisvamp. För att hitta stjärnmyntet ska du ta 
   dig till banans allra högst punkt, där du hittar dörren till bossen. 
   Aktivera din minisvamp och gör sedan ett vägghopp upp till plattformen ovan-
   för dörren till bossen. Ta dig igenom röret och du kommer in i ett dödligt
   rum. Du märker säkert hur de taggiga pålarna penetrerar det mesta. Lägg 
   märke till att det finns iallafall två frizoner: ingången vid röret och 
   mitt i rummet. Börja med att hoppa över till mitten av banan och vänta där
   på nästa attack. Därefter hoppar du snabbt till myntet och snabbt tillbaka 
   till mittenpositionen igen. Invänta nästa attack och gå tillbaka till före-
   gående rum. Tänk nu på att du måste besegra Bowser Jr. som Mini Mario för 
   att få behålla myntet.
   
  Bossen
   Bowser Jr. bjuder inte på något större motstånd denna gång. Det är bara att
   hoppa på honom som vanligt. Vill du däremot ha det tredje stjärnmyntet måste
   du som du förstår besegra Bowser Jr. som Mini Mario. Se bara till att mark-
   dunsa prinsen istället för att hoppa på honom.
  
  ===
  6-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt i början. Ställ dig på det hoppande ?-blocket för att nå.
  
  Stjärnmynt 2
   Inte särskilt långt från startpunkten kommer du finna en hel rad med en 
   massa rör. Dyk ned i det tredje från vänster och du finner ett stjärnmynt.
  
  Stjärnmynt 3
   För det tredje myntet krävs att du tar med en megasvamp till banan. Det 
   finns en massa Toad-hus formade som Megasvampar. Ta en sådan. Det tredje 
   stjärnmyntet befinner sig mellan två höga rör, så du måste spränga bort 
   dessa som Mega Mario. Aktivera megasvampen när du startar banan och fortsätt
   sedan framåt tills du plockar upp myntet.
  
  ===
  6-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt precis ovanför den första "eldpropellern".
  
  Stjärnmynt 2
   Precis innan checkpointen ska du titta lite till vänster för att hitta det.
  
  Stjärnmynt 3
   I området nära slutet med en massa klippavsatser finns två rör som leder
   härifrån. Ta det övre röret och du leds till stjärnmyntet. 
  
  =======
  6-Fort2
  =======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   När du har kommit till röret som skjuter upp dig i luften ska du landa på
   den lägsta plattformen till vänster. Duckandes ska du följa rullbandet här
   till det andra myntet. Notera att du måste vara stor för att ta bort blocken
   och försök undvika fienderna. Kommer du för nära en fiende kan du släppa 
   ner-knappen så glider du tillbaka en liten bit.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Bossen
   Nu börjar Bowser Jr. tuffa till sig. Inte nog med att plattformen tippar 
   fram och tillbaka ovanför en lavabassäng, dessutom kan du inte hoppa på 
   honom hursomhelst längre. Vänta tills han tar fram ett skal, hoppa på skalet
   och sparka/kasta tillbaka det på prinsen. Hoppa därefter på honom. Upprepa!
  
  ===
  6-5
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Håll utkik efter ett gult rör i taket. Dyk in i detta och du kommer till
   ett område med vanliga mynt, en massa fiskar och ditt stjärnmynt.
  
  Stjärnmynt 3
   Som du ser finns det en mängd virvelströmmar under vattnet. Fortsätt tills 
   du hittar en virvelström som omges av några tegelblock. Låt denna ström dra
   dig ned i djupet och du finner ett stjärnmynt där nere. 
  
  ===
  6-B
  ===
  
  För att nå den här banan ska du betala fem stjärnmynt i vägskälet mellan 
  6-Fort2 och 6-5.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Kasta ett Koopaskal mot myntet för att inkassera.
  
  Stjärnmynt 2
   Andra gången du skjuts upp i luften av ett grönt rör ska du titta lite till
   vänster. Här borde du se ett stjärnmynt. Hoppa på Koopan för att komma åt 
   det.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt men lite knepigt att komma åt. Använd lianen strax till 
   vänster om myntet. Se till att svinga på ordentligt och släpp taget när du
   befinner dig så nära myntet som möjligt.
  
  ===
  6-6
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Börja med att bestiga banan på vänstra sidan och du kommer att hitta det
   första myntet bakom några tegelblock. Lägg märke till en kolumn med tegel-
   block strax till höger. Använd trampolinen för att sväva upp ovanför 
   kolumnen och tryck sedan nedåt för att förstöra alla block i kolumnen 
   ovanifrån. Det nedersta blocket innehåller en P-switch. Aktivera och du kan
   sedan ta stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Bege dig allra högst upp till vänster på banan och du finner myntet ovanför
   en Chain Chomp.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här är inte alldeles självklart. Du ska förbi checkpointen och till 
   "andra sidan" berget. Till området där du finner två rör som leder dig 
   härifrån. För att få myntet måste du ta det övre röret och det är här det
   blir lite komplicerat. Till att börja med får du INTE besegra några Koopas
   förrän det är dags. På marknivå kan du se två trampoliner. Använd den 
   vänstra för att ta dig upp på tegelblockskolumnen ovanför den mittersta
   trampolinen. Markdunsa sönder den här kolumnen så att du lätt kan komma åt
   mittentrampolinen. Jag antar att du lagt märke till en P-switch ovanför dig.
   Hoppa upp på trampolinen och sikta mot P-switchen. Du kommer inte att nå
   den direkt utan sikta istället ned mot den flygande Koopan som patrullerar
   under switchen. Dundrar du ner på den medan du spinner får du tillräckligt
   med höjd för att träffa switchen. Blocken som blockerar det övre röret 
   förvandlas då till mynt. Sväva ner på den andra Koopan och du får till-
   räckligt med höjd för att sväva upp till röret. Gå in i röret och hoppa på
   nästa trampolin för att ta dig uppåt. Glid sedan nedför rören på andra sidan
   för att få det sista stjärnmyntet.
  
  ======
  6-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Lättast är att besegra Koopan till höger och sedan kasta 
   dess skall på myntet.
   
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här är inte helt lätt att hitta. Direkt efter checkpointen kommer du 
   till ett litet område där du ska upp på den övre sektionen. Till höger kan
   du se hur vägen fortsätter, men blockeras av två stora stenblock som trycks
   ihop vertikalt. Ditt mål är att hoppa upp ovanför stenblocken och sedan 
   springa till höger ovanför skärmen. Längst bort finner du då ditt mynt. För
   att lyckas med ett sådant hopp måste du landa när stenblocken slåss ihop. 
   Timingen är knepig och det kan krävas lite ansats. Ifall inget annat 
   fungerar kan du använda en minisvamp.
  
  Bossen
   En mullvad i en stridsvagn. Först ska du veta att du inte kan ta någon skada
   så länge du duckar och ställer dig i ett hörn. Använd denna taktik när han
   går bärsärk. Så fort mullvaden tittar fram från taket så hoppar du på honom.
   De två första hoppen är lätta, men till den tredje måste du hoppa högt.
   Antingen hoppar du upp på en lägre kanon och använder den som avsats eller
   också hoppar du på någon Bullet Bill han skjuter av och använder den för att
   komma tillräckligt högt upp. Ifall du står på taket till stridsvagnen kommer
   han att gå bärsärk bara för att få av dig.
  
  ===
  7-1
  ===
  
  För att nå denna värld måste du klara bossen på 5-Borg som Mini Mario eller
  använda kanonen från värld fyra.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Hoppa inte ned mot det, plattformen leder dig dit auto-
   matiskt.
  
  Stjärnmynt 2
   Inte så lätt att upptäcka. En liten bit in på banan kommer du att hitta ett
   flygande ?-block. Aktivera inte blocket utan hoppa upp på det så tidigt som 
   möjligt och låt blocket föra med dig till ett rör längst bort till höger. 
   Dyk in i röret och svinga dig mellan lianerna för att få myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Efter checkpointen ska du välja den övre plattformen. Då leds du till 
   myntet. Notera att om du tar det andra stjärnmyntet så warpas du förbi 
   det här myntet.
  
  =========
  7-Spökhus
  =========
  
  Stjärnmynt 1
   Välj den övre dörren till vänster.
  
  Stjärnmynt 2
   Välj den övre dörren i mitten.
  
  Stjärnmynt 3 och den vanliga utgången
   Börja med att välja den nedre högra dörren och du kommer in i ett rum med en
   massa pekande händer. De pekar på ett osynligt ?-block. Se efter var de 
   pekar och attackera blocket. En switch uppenbarar sig som i sin tur akti-
   verar två plattformar. Följ plattformarna till dörren högst upp i rummet.
   I rummet du kommer in ska du aktivera P-switchen och sedan snabbt ta dig 
   till höger. Är du tillräckligt snabb kommer du att kunna följa en trappa upp
   till det sista myntet. Om du får problem med att komma uppför trappan av 
   tegelblock i tid kan du försöka använda ett blått skal. Då går det mycket 
   snabbare. Den vanliga utgången finner du strax under det tredje myntet.
  
  Alternativ utgång
   Det här är verkligen inte helt lätt. Ta dörren längst ner till höger och 
   fortsätt igenom nästa rum tills du når rummet med alla mynt och P-switchen.
   Ett av blocken i den vänstra delen av rummet aktiverar en bönstjälk som 
   leder dig till den alternativa utgången. Det svåra är att veta vilket block
   det är som är äkta och vilka som förvandlas till mynt när tiden går ut.
   Det lättaste är faktiskt att gå ut en liten bit på blocken och sedan invänta
   att tiden går ut för P-switchen. Blocken kommer att förvandlas till mynt 
   och du kommer att se vilka block som är äkta... innan du dör. Det finns 
   några andra äkta block, men det du letar efter står avskilt. Ifall du vill
   ha ett lite mer exakt mått så finns bönstjälksblocket tjugotre block från 
   plattformen med P-switchen (hål i marken inräknat). Den alternativa vägen
   är en genväg till 7-Fort via ett grön Toad-hus.
  
  ===
  7-2
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, omgivet av block.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt, men dolt bakom block. Ta ett skal från en Koopa och kasta
   mot blocken så kommer det att studsa runt tills du får myntet.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt bland en massa Koopas högt upp på banan. 
  
  ===
  7-3
  ===
  
  Härlig bana då du rider på en gigantisk Wiggler. För att på ett lättare sätt
  nå saker (stjärnmynt) uppe i luften ska du lägga märke till Wigglers kropps-
  rörelser. Regelbundet hoppar kroppen till lite extra. Utnyttja detta för att 
  komma högre upp. 
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   När du lämnat Wiggler och befinner dig precis vid målflaggan, borde du se
   fem tegelblock som formar trappsteg. Markdunsa det översta blocket och en
   bönstjälk kommer att ringla sig nedåt. Förstör något annat block och följ
   bönstjälken tills du finner det sista myntet. Notera att bönstjälken måste 
   nedåt och inte uppåt som i vanliga fall. 
  
  ======
  7-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Bossen
   Junior blir lite tuffare. Han är lite snabbare och dessutom rör sig golvet.
   Du måste som vanligt använda hans skal emot honom.
  
  ===
  7-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt i den högra delen.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt närmare mitten.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt allra högst upp på banan. Om du skuttar och snurrar runt 
   ordentligt finner du alla tre mynt utan problem. Alla finns i samma sektion.
   
  Alternativ utgång
   För att nå denna utgång måste du vara Mini Mario. Hämta en minisvamp från 
   ett rött Toad-hus, bana 1-4 eller 7-A. Bege dig allra högst upp till vänster
   i den första stora sektionen. Du borde skymta ett smalt grönt rör och ett
   flygande ?-block. Hoppa INTE upp i ?-blocket eftersom att det då slutar 
   sväva. Aktivera minisvampen om du inte redan gjort det. Som Mini Mario ska
   du hoppa upp på ?-blocket medan det svävar. Därefter hoppar du in i 
   facket i väggen. Härifrån kan du nu hoppa över bergsväggen så att du kommer
   ner till det smala röret till vänster. Det låter svårt, men det är bara att
   styra hoppet rätt. Dyk in i röret och du kommer till den alternativa 
   utgången. Ett tips om du vill komma högre upp på flaggstången är att du
   tar dig upp ovanför röret. Det finns några osynliga block allra längst till
   vänster du kan aktivera för att ta dig uppåt. Den vanliga utgången leder 
   som du kan förstå till bana 7-5, medan den alternativa är en direkt genväg
   till borgen via ett grönt Toad-hus. Inte illa!
  
  ===
  7-5
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt ovanför några tegelblock. Du måste använda två Bullet Bills
   för att komma upp till detta mynt. Gå lite till vänster för att aktivera
   den övre kanonen och gå sedan direkt till höger och den nedre kommer att
   skjuta. Hoppa först på den nedre kulan, sedan på den övre och du borde
   komma upp till plattformen. Tänk på att hålla A-knappen intryckt medan du
   hoppar på kulorna.
  
  Stjärnmynt 2
   För det här myntet krävs en minisvamp. Du finner dem i röda Toad-hus, men
   också på den närliggande bana 7-A. När du har din svamp ska du bege dig
   iallafall halvvägs in på banan tills du ser ett smalt rör med ett block 
   ovanpå. Aktivera en Bob-omb så att den spränger bort blocket. Har du inte
   ätit minisvampen så gör det nu och dyk ner i röret. Väl nere under jorden
   ska du leta upp ?-blocket som råkar innehålla en megasvamp. Ta den och 
   mangla bort allt som står i vägen. Som Mega Mario kan du knuffa bort röret
   som skiljer dig från stjärnmyntet. 
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
   
  Alternativ utgång
   Väldigt nära målflaggan finner du ett rör i marken som är övertäckt med en
   pyramid av block. Tro det eller ej, men det räcker med två Bob-ombs för att
   spränga bort så pass mycket att du kommer ner i röret. En Bob-omb strövar
   omkring på blocken. Placera denna på den näst översta raden och den spränger
   bort allt utom den nedersta raden. Strax till vänster strövar en annan
   Bob-omb omkring på väg ner i avgrunden. Har du besegrat den måste du börja
   om från början, men om den bara vandrat ner i avgrunden återbildas den när
   du går iväg en bit. Spräng bort det sista med denna Bob-omb. Du leds då
   till den alternativa utgången. Denna utgång tar dig till 7-A, medan den 
   vanliga utgången går till 7-6.
  
  ===
  7-6
  ===
  
  Stjärnmynt 1 och alternativ utgång
   För att ta dig vidare från denna bana måste du antingen ta den alternativa
   vägen från den här banan eller från föregående (7-5). Vi går direkt in på
   den alternativa eftersom att den sammanstrålar med det första stjärnmyntet.
   Direkt efter checkpointen finner du två rader av tegelblock med fem block
   i varje. Börja med att förstöra så mycket du kan av den övre raden. Sedan
   hoppar du in i blocken på nedre raden underifrån. En bönstjälk kommer att 
   växa upp. Ifall mittenblocket på övre raden finns kvar kommer stjälken att
   stoppas och du måste göra om. Följ stjälken och du leds både till myntet och
   den alternativa utgången. Den alternativa leder till bana 7-7 och den 
   vanliga tillbaka till 7-4. Känns det här inte lite Forest of Illusion?
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Hoppa in mot det underifrån.
  
  Stjärnmynt 3
   När det är en tredjedel kvar av banan kommer du att hitta ett gult och ett
   grönt rör bredvid varandra. Glid ner i det gula och du kommer ner i ett 
   område med tre flygande Koopas och en massa ?-block. Ta dig till höger 
   genom att hoppa på Koopas i tur och ordning. Du kommer till ett nytt rör
   som du ska igenom. Således når du det sista myntet. 
  
  ===
  7-A
  ===
  
  Föremål: Minisvamp
  För att nå denna bana måste du hitta den alternativa utgången ur 7-6 (se ovan)
  
  Stjärnmynt 1
   Det här myntet finns förhållandevis nära starten. Gå in i rörkomplexet och 
   fortsätt en liten bit åt höger. Du borde se myntet inramat bland rör. Lägg
   märke till att ett rör leder in mot myntet. Strax till vänster om röret som
   leder in i "cellen" finns två osynliga block. Hoppa upp mot dessa underifrån
   och de kommer att dyka upp. Då kan du gå in till det första myntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Från det första stjärnmyntet ska du ut ur "cellen" där myntet ligger. 
   Hoppa sedan in i röret i taket så att du kommer upp en våning. Härifrån 
   fortsätter du till den högra väggen. Dyk ned i röret längst till höger och
   du kommer att skjutas upp i luften till en massa mynt och en annan rör-
   ingång. När du börjar falla igen, starta en vägghoppsserie upp till denna
   röringången. Röret leder till ett sidofack i väggen där det andra stjärn-
   myntet vilar.
  
  Stjärnmynt 3
   Fortsätt uppåt på banan tills du finner en minisvamp nära den högra väggen
   ganska högt upp. Plocka upp den och gå direkt till den vänstra väggen. Du
   borde se en rörmynning i taket med en Piranha Plant. Vägghoppa mellan röret
   och den vänstra väggen och du kommer upp till ett tunt rör i taket som leder
   till det tredje myntet. Som parentes kan jag nämna ett det finns ett annat
   tunt rör vid den vänstra väggen längre ner på banan. Denna leder dock bara
   till ett blandblock. För att klara själva banan måste du till det övre högra
   hörnet. Hoppa upp i blocken med ansiktsuttryck tills de når sin högst punkt.
   Först då kan du komma igenom röret längst upp. 
  
  ===
  7-7
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Låt blocken falla ner mot myntet och sedan vägghoppa upp.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  ======
  7-Borg
  ======
  
  Att hitta den här borgen är inte alldeles lätt. Det finns tre vägar. Antingen
  tar du vägarna genom bana 7-7 eller 7-A eller också den alternativa vägen 
  från 7-4. Se ovan.
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Tänk på att mellanlanda på blocken med de roterande kloten.
   Det gör allting mycket lättare.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt vid slutet av banan. Följ den rörliga plattformen ner i av-
   grunden, men hoppa i sista sekunden upp mot myntet och bossdörren. Du kan
   också prova att hoppa mot myntet i ett tidigare stadium och vägghoppa från
   plattformen med bossdörren tillbaka upp på den rörliga plattformen.
  
  Bossen
   Dags att slåss mot en rå Lakitu. Lägg märke till hur han ibland gör en 
   liten snurr. När han gör det kommer han att göra ett utfall. Då har du en
   chans att hoppa mot honom. Se upp för hans blixtattacker genom att aldrig
   stå under honom.
  
  ===
  8-1
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Det här myntet är inte helt självklart. Nästan halvvägs in på banan finner 
   du en liten trampolin inuti ett ?-block. Strax till höger om dig borde du
   se två små bruna block. Lägg din trampolin på dessa och skutta sedan rakt
   upp i luften. Du kommer att hamna på en skärm ovanför och borde studsa rakt
   in i myntet. 
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Hoppa på spindlarna för att komma åt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt. Hoppa på spindlarna för att komma åt. 
  
  ===
  8-2
  ===
  
  Värt att veta är att det finns en liten bonusbana här. Ta med en minisvamp 
  till den tredje sektionen och du kommer tydligt se ett smalt grönt rör här.
  
  Stjärnmynt 1
   Det första myntet dyker inte upp förrän du har kommit du rummet som propp-
   fullt med tegelblock. Markdunsa dig igenom den fjärde kolumnen från höger 
   och du kommer att falla rakt på det första stjärnmyntet.
  
  Stjärnmynt 2
   Det här myntet finner du i rummet som kommer efter det första stjärnmyntet.
   Aktivera switchen och ta dig till toppen med vattenytan. Du kommer då se
   stjärnmyntet högt upp. Använd spindlarna som trampoliner för att ta myntet.
   Ibland har jag lagt märke till att det här kan vara ganska svårt. Särskilt
   svårt är det att komma tillräckligt högt upp om man är liten. Något som
   råder bot på detta är antingen en megasvamp eller en minisvamp. Så ta med 
   någon av dessa om du känner dig osäker.
  
  Stjärnmynt 3
   I rummet efter det andra stjärnmyntet finner du det här myntet. Simma upp
   till den övre högra delen av rummet för att hitta det. 
  
  ======
  8-Fort
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt precis ovanför startpunkten.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   När du kommit upp till bossdörren kommer du att se ett bevingat ?-block 
   sväva in. Ifall du missar det kommer det snart ett nytt från vänster. 
   Ovanför bossdörren finns ett gäng osynliga block. Aktivera några av dem
   genom att hoppa upp på det flygande ?-bloket och sedan hoppa upp på de
   tidigare osynliga blocken. Därifrån kan du sedan hoppa upp mot stjärnmyntet.
  
  ===
  8-3
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt nära bottnen.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt nära taket.
   
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt nära bottnen. 
  
  ===
  8-4
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt, men du behöver mycket sats.
   
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Det här kräver en minisvamp. Leta upp en i ett rött Toad-hus. Ganska nära
   slutet kommer du till ett gäng plattformar som rör sig horisontellt. Du
   kommer att se ett smalt grönt rör här. Aktivera din minisvamp och gå ner i
   röret. Försök aktivera svampen mellan spindelintervallerna. Väl nere i röret
   ska du ta odödlighetsstjärnan och sedan röra dig snabbt åt höger. Strax 
   finner du ett till ?-block med en stjärna. Plocka upp den och fortsätt mot
   det tredje myntet. Det är A och O att vara odödlig här. Annars får du inte
   myntet. 
  
  ======
  8-Borg
  ======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Börja med att gå till höger och koppla om plattformarna så
   att de löper på den övre rälsen.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt. Du bör låta plattformarna löpa på den nedre rälsen eftersom
   att du får myntet ändå.
  
  Stjärnmynt 3
   Det absolut knepigaste. Under dörren som leder till bossen i slutet av banan
   löper en räls som i sin tur går till det sista myntet. Huruvida det finns
   en plattform på denna räls eller ej beror på var du gjort tidigare på banan.
   Innan checkpointen finns det röda block. Du måste ha aktiverat ett rött 
   block så att alla plattformar löper på nedre rälsen. Har du gjort det finns
   det en plattform vid bossen. Det stora problemet är att ifall du dött efter
   checkpointen så nollställs plattformarna och du kommer inte att finna en
   plattform under bossdörren. Om du dör måste du antingen klara bossen eller
   också besöka en annan bana så att du kan börja om från början på åttonde
   borgen och ställa om plattformarna igen. När du väl kommit över till
   stjärnmyntet måste du vara försiktigt. De roterande plattformarna längst 
   in måste stå vertikalt för att du ska få myntet. Annars hamnar du i lavan.
   
  Bossen
   Det är en benig Bowser du måste slåss mot. Inte ens eldblomman duger mot 
   denna odöda gestalt. När han gör ett jättehopp ska du springa under honom 
   och än en gång sabba bron för honom.
  
  ===
  8-5
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt, men precis bredvid en hyfsat instabil plattform. Kasta ett
   Koopaskal mot den för att inkassera.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt nära slutet. Mycket lättare om du hoppae från en högre
   plattform.
  
  ===
  8-6
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt. Om du använder det gröna röret kommer du att skjutas nästan
   rakt på myntet. 
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt. 
  
  ===
  8-7
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Lägg märke till att det finns en del tjocka Hammer Brothers här. De är inte
   värre än att du kan hoppa på dem eller helst skjuta en eldboll. Har du ingen
   eldboll är det bäst att undvika dem. Det första myntet finner du fullt 
   synligt under en sådan här bror.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt under en annan Hammer Brother. Är du liten ska du invänta hans
   markdunsar. Han kommer till slut att markdunsa ner sig i avgrunden och sam-
   tidigt skapa en väg in för dig. Ifall du har en eldblomma bör du besegra
   fienden och sedan markdunsa försiktigt ner till myntet. 
  
  ===
  8-8
  ===
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   För denna bana behöver du en minisvamp. Jag rekommenderar som vanligt att 
   du besöker ett rött Toad-hus för att få tag på den. Gå genom ungefär halva
   banan och du kommer att skymta ett tunt grönt rör under några block. Ställ
   dig ovanför blocken och invänta ett vulkanutbrott. För eller senare kommer 
   heta stenar att förstöra blocken och blotta röret för dig. Aktivera mini-
   svampen och dyk ner i röret. Du kommer till en labyrint. Det lättaste är om
   du själv kollar hur du ska ta dig till stjärnmyntet. Mitt enda tips är att 
   ingången till labyrinten är långt till höger.
  
  Stjärnmynt 3
   Omgivet av block strax efter det andra stjärnmyntet. Invänta ett vulkan-
   utbrott som borde förstöra så pass många block att du kommer åt myntet.
  
  =======
  8-Fort2
  =======
  
  Stjärnmynt 1
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 2
   Fullt synligt.
  
  Stjärnmynt 3
   Fullt synligt.
  
  Bossen
   Junior tar fram sina värsta sidor. Lava åt alla håll och snabba gröna skal.
   Du gör som vanligt.
  
  ==============
  8-Bowsers Borg
  ==============
  
  Den sista banan i spelet kräver lite mer ingående information. Denna guide 
  leder dig till alla tre stjärnmynt. Den första sektionen du kommer in i är 
  bara att springa igenom. Längst bort finns en dörr som leder in i ett rum med 
  några tegelblock. Ett av dem innehåller en svamp/eldblomma och det andra en
  switch. Aktivera den och rummet vänds uppochned. Gå igenom den nya dörren
  och in i nästa rum. Det finns en hel massa eldkastare i rummet du kommer in i.
  Undvik dessa och ta dig till den högra delen där en dörr väntar på dig. 
  
  I nästa rum finner du en mycket stor Thwomp. Hoppa förbi honom när han gjort
  sitt utfall och krossa lite tegelblock. Ett av dem innehåller en till switch.
  Aktivera och gör dig redo för en ny rotation. Ta dig under Thwompen och gå ut.
  I det långsträckta rum du kommer in i finns en massa eldkastare igen. Passera
  dem tills du når den vänstra väggen här inne. Attackera tegelblocket längst
  bort och aktivera switchen inuti det. Du måste aktivera denna switch för att
  senare kunna ta det andra stjärnmyntet. Gå tillbaka åt höger i rummet, men 
  bege dig till den övre dörren vid den högra väggen. Är du stor måste du glida 
  under den sista eldkastaren.
  
  I följande rum kan du faktiskt se det första stjärnmyntet. Passera tre 
  Whomps och klättra runt till myntet. Du ser nog hur du ska göra. Därefter 
  fortsätter du åt höger och nedför trappan med en massa tegelblock. Ett av 
  tegelblocken innehåller en svamp/eldblomma och ett en switch. Aktivera switch
  och var beredd på ännu en rotation. Nu fortsätter du istället uppåt för 
  trappan och undviker Whompsen. Sedan åt höger och igenom dörren här borta.
  Om du har följt guiden så kommer det att finnas en plattform här inne som 
  rör sig upp och ned. Denna leder till en dörr som i sin tur leder till det
  andra stjärnmyntet. Finns inte plattformen här måste du göra om. När du tagit
  det andra stjärnmyntet ska du gå igenom den enda dörren här inne. 
  
  Nu kommer du att vara halvvägs igenom allt och dessutom har du nått check-
  pointen. Följande scenario kommer kännas väldigt bekant om du spelat andra
  Mariospel. Du kommer strax fram till ett ställe där du kan välja mellan tre
  olika våningar. Endast en är rätt. Spring på den nedersta våningen och du
  kommer att höra ett pling. Fortsätt framtåt och du kommer att få välja mellan
  två våningar. Välj den övre och du har inkasserat ett till pling. Därefter
  kommer ett trevåningsval. Välj den mittersta. Efter detta får du se det sista
  stjärnmyntet. Markdunsa bort blocken som blockerar det. Därefter ska du hoppa
  upp på plattformen till höger och springa mot myntet. Tryck nedåt när du 
  närmar dig myntet för att glida igenom hålet. Du behöver inte hoppa för att
  komma ned till myntet, det räcker att du springer och du kommer ändå över
  lavan. Sedan har du bara den stora röda dörren framför dig. Gå in och bered
  dig på strid.
  
  För första gången måste du nu strida mot både Bowser Jr. och Bowser. Du kan
  hantera det här på lite olika sätt. Har du svamp eller helst eldblomma blir 
  det inga större problem. Om du vill kan du besegra Bowser Jr. först. Det gör
  du på det vanliga sättet med hjälp av att kasta tillbaka hans skal mot honom.
  Se upp för Bowser Seniors eldbollar bara. När junior är besegrad ska du vända
  dig mot farsan. Har du en eldblomma kan du beskjuta honom, men tänk på att 
  det krävs massor. Ifall du inte är så rikligt utrustad kan du bara satsa på
  att dig till andra sidan av honom. Då och då gör han riktigt höga hopp och
  ibland är de inte riktigt så höga. Satsa på att rusa under honom när han
  hoppar högt och tryck på switchen på andra sidan. Bowser faller ner och du får
  din prinsessa.
  
  GRATTIS! DU HAR KLARAT SPELET!
  Vill du veta vad stjärnorna bredvid din fil betyder, läs i sektionen nedan.
  
  ==============================================================================
  
                 4. Hemligheter m.m.
  
  ==============================================================================
  
  ===============
  Stjärnorna/100%
  ===============
  
  När du klarat spelet kommer ett antal stjärnor att visas bredvid din spelfil. 
  Man kan säga att det här visas istället för en procentsumma. Guiden ovan leder
  till att du får tre stjärnor med undantag av en sak. Efter att du klarat 
  spelet en gång dyker ett blått Toad-hus upp norr om bana 1-1. Här kan du köpa
  bakgrunder till den nedre skärmen. Tre stycken finns tillgängliga först och 
  när du öppnat alla vägar i spelet med dina stjärnmynt dyker ännu en upp.
  
   En stjärna    Klara sista borgen i värld åtta.
   Två stjärnor   Klara alla banor, inklusive bonusbanorna.
   Tre stjärnor   Hitta alla 240 stjärnmynt, använd alla kanoner, hitta alla
            gömda utgångar och spendera alla stjärnmynt på att öppna
            vägar och på bakgrunder.
  
  =====================================
  Vilka banor har alternativa utgångar?
  =====================================
  
  Allt det här står i guiden ovan, men det kan vara bra att sammanfattat se 
  vilka banor som har en alternativ utgång:
  
  1-2                3-2                5-Spökhus
  1-Fort              3-Spökhus             5-Borg
  2-3                4-1                7-Spökhus
  2-A                4-Spökhus             7-4
  2-4                5-2                7-5
  2-Borg              5-Borg               7-6
  
  ==========================
  Lås upp värld fyra och sju
  ==========================
  
  Det kan vara lätt att missa hur man kommer till världarna fyra och sju. Klara
  borgarna i värld två respektive fem som Mini Mario. Så enkelt är det. Får du
  problem kan du läsa i guiden ovan.
  
  ====================
  Obegränsade Toad-hus
  ====================
  
  Kanske har du märkt hur det ibland spelas den klassiska Super Mario Bros-
  musiken när du klarar en bana. Ifall timerns sista två siffror är likadana
  händer detta och dessutom dyker ett Toad-hus upp på världens startpunkt.
  Till exempel: står det 344, 166, 255, osv på timern får du ett Toad-hus.
  Vilket du får beror på sifforna. X11, X22, X33: Rött Toad-hus; X44, X55, X66:
  Grönt Toad-hus; X77, X88, X99: Orange Toad-hus.
  
  ===============
  Spela som Luigi
  ===============
  
  Om du har klarat spelet en gång kan du sedan använda Luigi. När du ska till 
  att välja fil håller du L- och R-knapparna intryckta samtidigt som du trycker
  på A-knappen. Då får du använda Luigi. Förutom att hans animationer och röst
  är lite annorlunda märker inte jag någon skillnad.
  
  =================
  Spara varsomhelst
  =================
  
  Klara spelet och du kan spara varsomhelst. Tryck bara på startknappen när du
  är på kartan.
  
  ======================
  Obegränsade Toad-hus 2
  ======================
  
  Klara alla banor i spelet och du får återbesöka Toad-husen så många gånger du 
  vill utan att de försvinner.
  
  ==========================
  Extraliv från flaggstänger
  ==========================
  
  Om du "hoppar över" en flaggstång när du går i mål på en bana, får du ett
  extraliv. Det är möjligt på de flesta banor.
  
  ==============
  Challenge Mode
  ==============
  
  När du står på kartan ska du trycka på startknappen och sedan trycka in 
  följande knappkombination: L, R, L, R, X, X, Y, Y. Då kommer det en be-
  kräftelse och du får spela Challenge Mode. Detta innebär att skärmen endast
  scrollar upp och till höger. Precis som i första Super Mario Bros. kan du inte
  gå tillbaka. Tryck in samma kombination för att stänga av det igen. Jag läste
  om detta på GameFAQs.com.
  
  ==============
  Lite statistik
  ==============
  
  Jag vet att det är högst orelevant i en guide som ska vara kortfattad, men
  jag gillar verkligen statistik. Det som behandlas är hur många stopp det finns
  på varje värld och sammanlagt i spelet. Alltså, alla typer av banor, kanoner,
  Toad-hus och rör. Det enda jag inte inkluderar är själva startpunkterna. 126
  stycken stopp blev det sammanlagt. Av dessa är 80 stycken riktiga banor där
  man kan samla stjärnmynt. För att klara spelet hundraprocentigt behöver du
  inte besöka alla stopp, men du måste ha klarat alla banor och skjutits iväg
  med alla kanoner, bland annat.
  
  |----------------------------------------------------------------------------|
  |Värld| Nor| Ext| For| Spö| Bor| Kan| ToR| ToG| ToO| ToB| Rör|| Banor| Totalt|
  |------------------------------------------------------------||--------------|
  |  1|  5|  1|  1|  0|  1|  1|  2|  2|  1|  1|  0||   8|   15|
  |  2|  6|  1|  1|  0|  1|  1|  3|  1|  1|  0|  2||   9|   17|
  |  3|  3|  3|  1|  1|  1|  1|  1|  1|  1|  0|  0||   9|   13|
  |  4|  6|  1|  1|  1|  1|  1|  2|  2|  1|  0|  0||  10|   16|
  |  5|  4|  3|  1|  1|  1|  1|  1|  1|  1|  0|  4||  10|   18|
  |  6|  6|  2|  2|  0|  1|  0|  2|  2|  1|  0|  0||  11|   16|
  |  7|  7|  1|  1|  1|  1|  0|  1|  3|  1|  0|  0||  11|   16|
  |  8|  8|  0|  2|  0|  2|  0|  1|  1|  1|  0|  0||  12|   15|
  |------------------------------------------------------------||--------------|
  |Total| 45| 12| 10|  4|  9|  5| 13| 13|  8|  1|  6||  80|  126|
  |----------------------------------------------------------------------------|
  
  Nor = Vanliga banor (1-3, 2-2, etc)    ToR = Röda Toad-hus
  Ext = Extrabanor (1-A, 3-C, etc)      ToG = Gröna Toad-hus
  For = Fort/Torn              ToO = Orange Toad-hus
  Spö = Spökhus               ToB = Blå Toad-hus
  Bor = Borgar/Slott             Rör = Warprör 
  Kan = Kanoner
  
  Banor = Totalt antal konventionella banor, där man kan samla stjärnmynt
  Totalt = Totalt antal stopp
  
  ==============================================================================
  
                  5. Om dokumentet
  
  ==============================================================================
  
  Detta är sista avdelningen av guiden och här finner du sådant som är strikt
  associerat med min guide eller med mig.
  
  ================
  Versionshistoria
  ================
  
  Version 1.0 - 14/12 2009
   Initiala versionen. 
  
  ======
  Källor
  ======
  
  Devin Morgan och GameFAQs
   Det var ett stjärnmynt och en utgång jag inte hittade på egen hand. Då
   använde jag mig av Devin Morgans guide. Dessutom har jag hämtat en del av
   hemligheterna från GameFAQs Codes-avdelning.
  
  ============
  Kontakta mig
  ============
  
  Korrigeringar, beröm och konstruktiv kritik är alltid välkommet. Du kan även
  kontakta mig om frågor som du inte anser besvaras i guiden.
  
  cwall_85(at)hotmail.com
  
  ====================
  Juridisk Information
  ====================
  
  Detta dokument är skyddat genom den internationella upphovsrättslagen. Du får
  ladda ned detta dokument för privat bruk, skriva ut det och/eller ladda upp
  det på din hemsida. Dokumentet får dock inte delas upp, ändras och inga delar
  får tas bort. Det får inte publiceras i någon tidning och får inte säljas för
  vinst. Du får inte konvertera detta dokument till HTML, ej heller något annat
  format. Det får endast visas i ASCII text (.txt). All ära skall ges åt mig,
  således får du inte byta ut mitt namn. Följer du dessa krav får du publicera
  detta dokument på din hemsida och du behöver inte skicka mig e-mail om det.
  Jag kommer dock inte att skicka uppdateringar till några andra sidor än dem
  nedanför. Vill du ha den senaste versionen, besök dessa sidor.
  
  http://www.gamefaqs.com
  
  =======
  Slutord
  =======
  
  Vem kunde tro att pappaledighet skulle leda till så mycket dödtid? Mellan 
  blöjbyten, matningar, babybad och sömnlösa nätter kommer man på att det 
  faktiskt blir väldigt mycket tid över. När vi låg på Neonatala började jag 
  spela igenom New Super Mario Bros. och därefter en gång till, och ännu en 
  gång. Jag blev så imponerad att jag kände mig driven till att skriva en liten 
  guide. Som så många av Nintendos spel är det väldigt logiskt uppbyggt och 
  således väldigt intressant att skriva till. Jag hoppas att du har haft 
  användning av detta dokument. En sak är säker och det är att det har varit 
  väldigt avkopplande för mig att skriva igen.
  
              Copyright © 2009 Christian Wall
                - Slut på dokumentet -
  

  View in: