Users who own this game also own:

New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Kirby Super Star Ultra
Kirby Super Star Ultra
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World

Users who love this game also love:

Animal Crossing: City Folk
Animal Crossing: City Folk
Jump Trials Supreme
Jump Trials Supreme
Medarot DS: Kabuto Ver.
Medarot DS: Kabuto Ver.
Nintama Rantarou: Ninjutsu Gakuen ni Nyuugaku Shiyou no Dan
Nintama Rantarou: Ninjutsu Gakuen ni Nyuugaku Shiyou no Dan
Pathstorm
Pathstorm