Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Street Fighter II Turbo: Revival
Super Street Fighter II Turbo: Revival
Mega Man 3
Mega Man 3
Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
Draglade
Draglade

Users who love this game also love:

Kingdom Hearts 358/2 Days
Kingdom Hearts 358/2 Days
Kaitou Rousseau
Kaitou Rousseau
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
God of War II
God of War II
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus