Users who own this game also own:

Avalon Code
Avalon Code
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Star Fox 64
Star Fox 64
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Konami Classics Series: Arcade Hits
Konami Classics Series: Arcade Hits

Users who love this game also love:

Kaitou Rousseau
Kaitou Rousseau
Kingdom Hearts 358/2 Days
Kingdom Hearts 358/2 Days
The King of Fighters '99
The King of Fighters '99
Okamiden
Okamiden
God of War II
God of War II