Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Pokemon Shuffle
Pokemon Shuffle
Dreamals
Dreamals
Super Stickman Golf 2
Super Stickman Golf 2
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition

Users who love this game also love:

Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Big Bass Arcade
Big Bass Arcade
Pac-Man Championship Edition DX
Pac-Man Championship Edition DX
Morita Shogi Advance
Morita Shogi Advance
Kakinoki Shogi
Kakinoki Shogi