Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario Kart DS
Mario Kart DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Users who love this game also love:

Pokemon X
Pokemon X
Qix
Qix
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Killer Instinct
Killer Instinct
Dragon Warrior I & II
Dragon Warrior I & II