Users who own this game also own:

Gotouchi Kentei DS
Gotouchi Kentei DS
Cinnamon Ball: Kurukuru Sweets Paradise
Cinnamon Ball: Kurukuru Sweets Paradise
Daredemo Kantan! Chou Chikun no Tsumego
Daredemo Kantan! Chou Chikun no Tsumego
EQ Trainer DS: Dekiru Otona no Communication Jutsu
EQ Trainer DS: Dekiru Otona no Communication Jutsu
Eiken-Ou: 3-Kyuuhen
Eiken-Ou: 3-Kyuuhen