Users who own this game also own:

Wipeout 2048
Wipeout 2048
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
The Legend of Kage 2
The Legend of Kage 2
Phantasy Star Zero
Phantasy Star Zero
Trauma Center: Under the Knife
Trauma Center: Under the Knife