Users who own this game also own:

Kakutou Haou Densetsu Algunos
Kakutou Haou Densetsu Algunos
SimEarth: The Living Planet
SimEarth: The Living Planet
Phantasy Star II Text Adventure: Nei no Bouken
Phantasy Star II Text Adventure: Nei no Bouken
Zero 4 Champ II
Zero 4 Champ II
Steel Talons
Steel Talons

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Fire Emblem: Seisen no Keifu
Fire Emblem: Seisen no Keifu
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Pac-Man
Pac-Man