Users who own this game also own:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Catz
Catz
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Pikmin 3
Pikmin 3
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Users who love this game also love:

The Hunt for Red October
The Hunt for Red October
Leading Company
Leading Company
Kamen Rider Dragon Knight
Kamen Rider Dragon Knight
Heroes Chronicles: The World Tree
Heroes Chronicles: The World Tree
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
Maru Goukaku! Ouyoujouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban