Users Playing this game are also playing:

Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2
Pokemon Platinum Version
Pokemon Platinum Version

Users who own this game also own:

Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
The World Ends with You
The World Ends with You
Shin Megami Tensei IV
Shin Megami Tensei IV
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors
Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga