Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
Yoshi's Island DS
Yoshi's Island DS
Pokemon White Version
Pokemon White Version
Metroid Fusion
Metroid Fusion

Users who love this game also love:

The Uwaki Kareshi: Christmas Chuushi no Oshirase
The Uwaki Kareshi: Christmas Chuushi no Oshirase
BioShock
BioShock
Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Majou Densetsu II: Daimashikyou Galious
Pinky and the Brain: The Master Plan
Pinky and the Brain: The Master Plan
Buried: An Interactive Story
Buried: An Interactive Story