Users who own this game also own:

Mario Kart DS
Mario Kart DS
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario Kart 7
Mario Kart 7

Users who love this game also love:

New Super Mario Bros. 2
New Super Mario Bros. 2
SpongeBob's Atlantis SquarePantis
SpongeBob's Atlantis SquarePantis
Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version
LEGO Star Wars: The Complete Saga
LEGO Star Wars: The Complete Saga
Wii Sports
Wii Sports