Game Box Shots

Dictionary 6 in 1 with Camera Function (EU)
EU 09/04/09
Camera Motsu Kaeru: Eifutsudoku Nishii Matomete Tango Honyaku Jiten (JP)
JP 10/07/09

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.