Users who own this game also own:

Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Elite Beat Agents
Elite Beat Agents
Bomberman 2
Bomberman 2
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Castlevania: Portrait of Ruin
Castlevania: Portrait of Ruin

Users who love this game also love:

Road Blaster
Road Blaster
Slice It!
Slice It!
Magnetis
Magnetis
Maru Goukaku: Shiraku Sashhu! IT Passport Shiken
Maru Goukaku: Shiraku Sashhu! IT Passport Shiken
Citalis
Citalis