Users who own this game also own:

Bubble Bobble Revolution
Bubble Bobble Revolution
Disney Bolt
Disney Bolt
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Animal Crossing: Wild World
Animal Crossing: Wild World
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

Jet Force Gemini
Jet Force Gemini
Lost Kingdoms
Lost Kingdoms
Mega Man X
Mega Man X
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon Black Version
Pokemon Black Version