Users who own this game also own:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Mario Kart DS
Mario Kart DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii

Users who love this game also love:

Garaku Tale
Garaku Tale
Big City Adventure: London Story
Big City Adventure: London Story
Metal Slug
Metal Slug
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken
Yamamura Misa Suspense: Kyouto Zaiteku Satsujin Jiken