Users who own this game also own:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Yoshi's Island DS
Yoshi's Island DS
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance

Users who love this game also love:

Zoo Rampage
Zoo Rampage
Electroplankton: Trapy
Electroplankton: Trapy
Kidou Gekidan Haro Ichiza: Haro no Puyo Puyo
Kidou Gekidan Haro Ichiza: Haro no Puyo Puyo
Ener-G Dance Squad
Ener-G Dance Squad
Fishdom
Fishdom