Users who own this game also own:

Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Style Book: Cinnamoroll
Style Book: Cinnamoroll
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Users who love this game also love:

Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
Okami
Okami
Mega Man 64
Mega Man 64
Paper Mario
Paper Mario
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls