Users who own this game also own:

Art Style: BOXLIFE
Art Style: BOXLIFE
Aura-Aura Climber
Aura-Aura Climber
Mario Bros.
Mario Bros.
Mega Man
Mega Man
Mega Man 3
Mega Man 3

Users who love this game also love:

Wipeout: Create & Crash
Wipeout: Create & Crash
Fresco Wizard
Fresco Wizard
A-Ressha de Ikou DS: Navigation Pack
A-Ressha de Ikou DS: Navigation Pack
Wipeout: Create & Crash
Wipeout: Create & Crash
Mount & Blade: Warband
Mount & Blade: Warband