Users who own this game also own:

Bird & Beans
Bird & Beans
Art Style: AQUIA
Art Style: AQUIA
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Pokemon HeartGold Version
Pokemon HeartGold Version

Users who love this game also love:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Kirby's Pinball Land
Kirby's Pinball Land
Gunman Clive
Gunman Clive