Users who own this game also own:

Famicom Golf: Japan Course
Famicom Golf: Japan Course
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Super Mario Bros.: The Lost Levels
Famicom Golf: US Course
Famicom Golf: US Course
Exciting Soccer: Konami Cup
Exciting Soccer: Konami Cup
Famicom Grand Prix F1 Race
Famicom Grand Prix F1 Race

Users who love this game also love:

Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki
Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki
Tenshi-Tachi no Gogo Collection
Tenshi-Tachi no Gogo Collection
Kaettekita Mario Bros.
Kaettekita Mario Bros.
Sangoku Hime: Sangoku Ransei - Haruten no Saihai
Sangoku Hime: Sangoku Ransei - Haruten no Saihai
Taikai Nobunaga Ten: Ge-Ten II
Taikai Nobunaga Ten: Ge-Ten II